27 juni 2016

Reptielen en fietsers profiteren van plan fietspad gemeente Berg en Dal

Foto van vrouwelijke zandhagedisEr is een plan gemaakt om te zorgen dat er geen verkeersslachtoffers vallen onder beschermde reptielen op het fietspad langs het spoor in Groesbeek. Woensdag 22 juni ondertekenden de gemeente Berg en Dal, RAVON1 en Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) het plan. In het plan staat hoe we de reptielen die in de buurt van het spoor leven gaan beschermen. Hoe we ervoor zorgen dat de reptielen het fietspad veilig kunnen oversteken. Als alle stappen in het plan gezet zijn, mogen fietsers het fietspad het hele jaar door gebruiken. Aan elke kant van het fietspad komt een afrastering (kunststof scherm) van 750 meter lang. Om de 75 meter komt er een tunnel onder fietspad waar de reptielen doorheen kunnen. De gemeente, Staatsbosbeheer en Prorail gaan ervoor zorgen dat het terrein rond het spoor goed leefbaar is voor de beschermde reptielen. Bijvoorbeeld door schapen te laten grazen. En door het terrein samen met vrijwilligers vrij te houden van klein struikgewas. De gemeente, RAVON en WMG gaan samen in de gaten houden of de verschillende maatregelen ook goed werken.1 RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen.  Bron: Gemeente Berg en Dal