24 december 2016

Bewonersavond woningbrand in Ooij.

Donderdagavond  22 december zijn er naar aanleiding van de brand aan de Prins Mauritsstraat in Ooij een tweetal  bijeenkomsten geweest met buurtbewoners , welke was georganiseerd door de door de gemeente Berg en Dal. Op deze bijeenkomsten, welke gehouden werden in dorpshuis de Sprong te Ooij, waren onder andere de burgemeester, de politie, de brandweer en woningcorporatie Oosterpoort aanwezig. De eerste bijeenkomst was voor de direct betrokkenen, dus het woonblok waar de brand gewoed heeft en de tweede voor de bewoners verderop in de straat. Tijdens deze sessies verteld dat bij het brandtechnisch onderzoek geen sporen van brandstichting zijn aangetroffen. Er wordt dan ook niet uit gegaan van brandstichting. Pas in februari zal duidelijk worden wat er met de woningen gedaan zal worden. Vooralsnog zijn de beide woningen, grenzend aan de uitgebrande woningen, geheel ontruimd.