18 december 2017

Piet Rossen overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat Piet Rossen uit Groesbeek, voorheen uit Ooij, Prins Hendrikstraat 1, op vrijdag 15 december plotseling is overleden. Piet woonde lange tijd in Ooij maar verhuisde later met zijn vrouw Martha naar de Meent in Groesbeek. Martha is daar al eerder overleden. Piet is 84 jaar geworden. We wensen zijn zoon Wichart en zijn gezin, alsmede de rest van de familie en vrienden veel sterkte toe in deze droevige tijd. U kunt afscheid nemen van Piet in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen op donderdag 21 december van 10.00 uur tot 10.45 uur. Aansluitend is daar om 11.00 de crematieplechtigheid. Correspondentieadres Am Mühlenberg 11, 47533 Kleve, Dld.