28 juli 2016

Hans van Rens overleden.

Op 26 juli j.l is Hans van Rens uit Ooij plotseling overleden. Op de rouwkaart staat vermeld, dat hij heeft besloten zijn eigen pad te kiezen. Wij wensen zijn moeder, zijn zus Lidia en haar familie alsmede zijn tweelingbroer Peter en zijn familie,  de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote, onbegrijpelijke verlies. Hij werd slechts 38 jaar. Men kan afscheid nemen van Hans in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen op zaterdag 30 juli van 18.00 uur tot 18.45 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 2 augustus om 11.00 uur in de aula van crematorium Hans van Rens 3Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Na afloop bent u welkom voor een informeel samenzijn en condoleance bij Peter en Marianne, Nassaustraat 10, 6576 BR Ooij.