3 juli 2017

Grote Barbecue bij de Spar Looijschelder in Leuth.

Zondag 2 juli werd op het Kerkplein te Leuth door de daaraan gevestigde Spar Looijschelder een dorpsbarbecue georganiseerd. De klanten konden in de afgelopen periode zegeltjes sparen en met een volle spaarkaart kon men deelnemen aan deze dorpsbarbecue. Heel veel inwoners van Leuth en omgeving namen deze gelegenheid te baat en genoten van dit festijn. Het was een gezellige boel met veel dorpsbewoners bij elkaar. DJ Hank the Driver verzorgde de muziek en DESdwaas uit Leuth verzorgde diverse optredens. Vorige week was een soortgelijke barbecue ook al in Ooij georganiseerd bij Spar Looijschelder aan het Reiner van Ooiplein. Een prachtig concept, dat dorpsbewoners bindt. Wim Megens was met een stand aanwezig ter promotie van “Leuth, weet u nog”.  zie de foto’s