18 mei 2017

Wat vindt u van de conceptversie van de nieuwe APV Berg en Dal?

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben een concept vastgesteld van een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) voor de gemeente Berg en Dal. In de APV staan regels over de openbare orde en veiligheid en over het woon- en leefklimaat. U kunt tot 4 juni 2017 uw mening geven over deze conceptversie van de APV. De concept APV staat op www.officielebekendmakingen.nl (via deze link komt u rechtstreeks bij de conceptversie). U kunt de concept APV ook op afspraak inzien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen met Fred Thijssen, via telefoonnummer 14024.U kunt uw reactie (zienswijze) sturen naar: Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal, T.a.v. de heer F. Thijssen, afdeling Bedrijfsvoering / BJZ, Postbus 20