22 juni 2023

College akkoord met schetsontwerp voormalige locatie Jan Linders in Groesbeek.

Zoals het ooit was. Foto Google Maps.

Het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal is positief over de eerste plannen voor de herontwikkeling van de hoek Dorpsstraat-Burgemeester Ottenhoffstraat in Groesbeek. Dat is de plek waar voorheen Jan Linders en restaurant Lee Ho Fook zaten. De eigenaar wil op deze plek circa 28 appartementen bouwen. Met een positief standpunt van het college voor het eerste schetsontwerp kan de eigenaar het plan verder uitwerken. Veel aandacht voor omgeving en groen In ontwerp is veel aandacht voor inpassing in de omgeving. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande bebouwing en zichtlijnen op de Hervormde Kerk. De locatie is nu nog grotendeels verhard. In het ontwerp is ook veel aandacht voor groen, dat voor een groot deel openbaar toegankelijk wordt. Daardoor wordt het centrumgebied aantrekkelijker. Rondom de bebouwing moet een parkachtige omgeving ontstaan met ruimte voor water en geschikt voor ommetjes in de omgeving. Vanaf de Dorpsstraat komt een doorsteek naar het parkje achter de kerk. De bestaande bomen aan de wegzijde blijven zoveel mogelijk behouden. De gemeente geeft verder nog verschillende voorwaarden en aandachtspunten mee. Zo wil het college woningen met verschillende afmetingen en prijsklassen. Voorwaarde is ook dat de omgeving wordt betrokken in het ontwerpproces. De initiatiefnemers moeten in samenspraak met de gemeente een participatieplan opstellen en uitvoeren. En er moet aandacht zijn voor klimaatadaptatie, circulair bouwen, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. Verder moeten verkeer en parkeren goed worden onderzocht. Het plan van de eigenaar sluit niet aan op het woonbeleid van de gemeente. Daarin staat dat het woonplannen voor minstens 30% moet bestaan uit sociale huurwoningen en 20% uit middeldure huurwoningen of woningen in het betaalbare koopsegment (niet duurder dan
โ‚ฌ250.000). Het toevoegen van sociale huurwoningen heeft veel gevolgen voor kwaliteit van de omgeving en gaat ten koste van groen. Omdat het plan veel toevoegt aan andere doelen van de gemeente, zoals hoge beeldkwaliteit bij de entree van het centrum, wateropslag en groen, is het college toch akkoord met de 28 woningen in de vrije sector.