4 maart 2016

Bijen en vlinders zitten in het nauw. U kunt helpen!!

U heeft er vast deze week in de media iets over gehoord of gelezen. Het was groot nieuws: het voortbestaan van bijen en vlinders wordt bedreigd. Een grote groep wetenschappers uit verschillende landen heeft een gezamenlijk rapport uitgebracht waarin zij de noodklok luiden. Door verschillende oorzaken, zoals gebrek aan voedsel voor deze bestuivers door monoculturen in grootschalige landbouw en eentonige landschappen, maar ook het gebruik van gifstoffen en klimaatverandering staan talrijke soorten op het punt van verdwijnen. Dat is niet alleen een verarming van de biodiversiteit en onze leefomgeving, maar het is ook in andere zin heel naar voor mensen. Immers, een belangrijk deel van de voedselproductie, en daarmee het eten dat dagelijks op ons bord ligt, is afhankelijk van bestuivers. De opstellers van het rapport schatten zelfs dat het binnen de wereldwijde voedselproductie gaat om honderden miljarden euro’s! Op termijn zou het in gevaar komen van de voedselproductie ook grote gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid voor de mensen in de land- en tuinbouw, hier en elders op de wereld. Op de foto van Alberthe Papma zit een bij op Wildemanskruid. www.bijendichterbij.nl bij op wilde bertram foto Alberthe Papma

Lees verder...