28 april 2021

Bevers actief in Ubbergen

Dat de bevers ook al actief zijn langs de stuwwal in Ubbergen blijkt wel uit bijgaande foto’s van Jan Wouters.Aan de Kasteelselaan 16 in Ubbergen is een bever deze boom te lijf gegaan.