10 augustus 2016

Nieuwe bestemming voor boerderij van Vernoy

De boerderij van Vernoy aan de Kruisstraat 34 in Ooij krijgt een woonbestemming. Tot nu toe had het een agrarische bestemming maar het pand staat, na het overlijden van de eigenaar en het vertrek van zijn weduwe, te koop. De agrarische bestemming wordt beëindigd en de milieuvergunning wordt ingetrokken. Ook gaan de bedrijfsopstallen, welke  700 m2 groot zijn, verdwijnen, terwijl er  550 m2 aan oppervlakteverharding verwijderd zal worden. De karakteristieke schuur van 200 m2 aan De Spruitenkamp wordt verbouwd tot een tweede woning. Een principeverzoek voor deze zaken heeft, onder voorwaarden, de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal gekregen. Er mag geen sprake zijn van aantasting van landschaps- of natuurwaarden. De huidige boerderij en woning zijn gebouwd onder architectuur van Louis Pistorius uit Ubbergen.  Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de huidige bedrijfswoning te wijzigen naar één enkele burgerwoning, maar bij sloop van minimaal 750m2 aan bebouwing mag er een extra woning worden gebouwd. Daar is hier sprake van waardoor de tweede woning een feit is. Daarvoor wordt gekozen voor het behoud van de schuur aan de Spruitenkamp in plaats van een tweede woning aan de Kruisstraat. DSC_5942 Vernoy naam (Large)DSC_6056 Vernoy schuur naam