28 juni 2024

Bomen vernield in de Ooijpolder. Kouwedijk afgesloten.

De bomen langs de Kouwedijk in Ooij.

Donderdagavond of nacht heeft een onverlaat ongeveer 150 bomen langs de Kouwedijk in Ooij/Persingen met een klepelmaaier beschadigd. Wat eerst als een ongelukje leek, bleek later opzet. De bomen zijn moedwillig vernield. Omdat de Kouwedijk nu gevaarlijk is vanwege takken op de grond en uitstekende puntige takken, heeft de gemeente Berg en Dal de weg afgesloten. Zaterdag wordt de ravage opgeruimd en gaat de weg weer open. Hetzelfde bleek ook gebeurd te zijn op de Spruitenkamp in Ooij. De gemeente zou graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest, iets gezien of gehoord hebben. Zij kunnen hierover contact opnemen met de gemeente Berg en Dal. afdeling Beheer Openbare Ruimte. zie de foto’s

21 juni 2020

Schilderachtige taferelen de Spruitenkamp in Ooij

Christine Elkhuizen (l) adviseert een van de cursisten

De Spruitenkamp in Ooij was op zaterdag 20 juni het toneel van kunstzinnige vlijt. Diverse cursisten van de teken- en schilderschool TINT-Nijmegen ontpopten zich die dag tot heuse landschapsschilders, met als ‘model’ de pittoreske Ooijpolder. Nog tot eind juli beproeven zij, onder deskundige leiding van Christine Elkhuizen, en plein-air, hun kunnen op de dijk en omgeving! Ook voor de passanten was het een prachtig gezicht en menigeen liet zich voorlichten door de schilder over zijn of haar werk. zie de foto’s.

1 mei 2017

Omvorming bos Spruitenkamp Ooij

Staatsbosbeheer gaat dit jaar stareten met de omvorming van het bos “De Spruitenkamp”in Ooij. De Spruitenkamp is een populierenbos van ongeveer 3 ha groot. Staatsbosbeheer gaat dit bos in in 2 fases omvormen naar een hoogwaardig loofbos, het eerste deel, thv de woningen aan de Prins Mauritsstraat, zal na afloop van het broedseizoen worden gekapt. Hierna zal de grond klaar gemaakt worden voor de aanplant van loofbomen, zoals eik, els, iep en esdoorn. Het planten van deze bomen zal in het najaar plaats vinden. Staatsbosbeheer kiest er bewust voor om het bos in 2 fases om te vormen. Zo krijgen de aanwezige planten en dieren de kans om zich te vestigen in het nieuwe loofbos. Zodra dit bos voldoende beschutting en veiligheid biedt zal ook het 2e deel omgevormd worden, tenzij de populieren uit veiligheid eerder gekapt moeten worden. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

10 augustus 2016

Nieuwe bestemming voor boerderij van Vernoy

De boerderij van Vernoy aan de Kruisstraat 34 in Ooij krijgt een woonbestemming. Tot nu toe had het een agrarische bestemming maar het pand staat, na het overlijden van de eigenaar en het vertrek van zijn weduwe, te koop. De agrarische bestemming wordt beëindigd en de milieuvergunning wordt ingetrokken. Ook gaan de bedrijfsopstallen, welke  700 m2 groot zijn, verdwijnen, terwijl er  550 m2 aan oppervlakteverharding verwijderd zal worden. De karakteristieke schuur van 200 m2 aan De Spruitenkamp wordt verbouwd tot een tweede woning. Een principeverzoek voor deze zaken heeft, onder voorwaarden, de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal gekregen. Er mag geen sprake zijn van aantasting van landschaps- of natuurwaarden. De huidige boerderij en woning zijn gebouwd onder architectuur van Louis Pistorius uit Ubbergen.  Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de huidige bedrijfswoning te wijzigen naar één enkele burgerwoning, maar bij sloop van minimaal 750m2 aan bebouwing mag er een extra woning worden gebouwd. Daar is hier sprake van waardoor de tweede woning een feit is. Daarvoor wordt gekozen voor het behoud van de schuur aan de Spruitenkamp in plaats van een tweede woning aan de Kruisstraat. DSC_5942 Vernoy naam (Large)DSC_6056 Vernoy schuur naam