8 september 2023

Groep minderjarige asielzoekers jaar langer in Groesbeek

Kasteelhof

In het voormalig Pluryngebouw aan de Kasteelhof 2 en 4 in Groesbeek wonen bijna een jaar 50 minderjarige asielzoekers. Zij zouden daar tot 22 september van dit jaar wonen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wil dat verlengen tot 22 september 2024. De gemeente ziet daar geen belemmeringen in gezien de positieve ervaringen van de buurt en de gemeente. De minderjarige jongens zouden tot 22 september 2023 in hun opvang wonen, zoals was afgesproken. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente gevraagd of het mogelijk is de opvangperiode met één jaar te verlengen. Hierbij blijft ODIGzorg de uitvoerende organisatie. Er verandert daarmee verder niets aan de huidige situatie. Het COA heeft geen officiële toestemming nodig van de gemeente, maar wil wel graag weten wat de gemeente van de verlenging vindt. De gemeente Berg en Dal ziet geen belemmeringen om
het contract te verlengen, vanwege de positieve ervaringen tot nog toe van de buurt en de gemeente. De gemeente heeft de direct omwonenden eerder deze week geïnformeerd over de verlenging. De vluchtelingenstroom blijft en de gemeente blijft daarom haar aandeel pakken in de opvang, bijvoorbeeld aan de Kasteelhof in Groesbeek. De buurt is positief over de jonge asielzoekers, wat ook bleek tijdens een open dag van de opvang. De gemeente en het COA vinden het belangrijk dat dit zo blijft en dat eventuele klachten direct worden opgepakt. De gemeente heeft hier afspraken over gemaakt met het COA en ODIGzorg. Naast het al bestaande telefoonnummer en emailadres voor de buurtbewoners is één van de afspraken dat er drie momenten in het jaar worden gepland voor overleg en afstemming met de buurt.
Daarnaast blijft de gemeente in de gaten houden of alles goed blijft verlopen en of de buurtbewoners positief blijven