6 juli 2023

Party “Vier de Zomer” in dorpshuis de Sprong in Ooij.

Dorpshuis De Sprong is tussen 15 juli en 21 augustus gesloten. Op 14 juli is er vanaf 20.00 uur een  een gezellig samenzijn voorafgaand aan de zomersluiting. Mensen van verschillende verenigingen kunnen elkaar even spreken, maar ook mensen buiten de verenigingen kunnen elkaar ontmoeten. Daarom wordt deze party “Vier de Zomer” georganiseerd. Het eerste rondje is van De Sprong. De borrelhapjes zijn ook op kosten van het dorpshuis.