26 juni 2023

Vioolleerlingen Guido Jansen gaven concert in de Refter Ubbergen.

Een groep leerlingen tijdens het concert in de Refter.

Zondag 25 juni was er een  leerlingenconcert van “Vioolles Nijmegen” in de bibliotheek van de Refter in Ubbergen waarbij de leerlingen voor elkaar en hun ouders en andere belangstellenden hebben opgetreden. Het werd een prachtig leerlingenconcert, waarbij de leerlingen apart en in groepjes optraden met veel toehoorders. zie de foto’s