22 mei 2023

Foto’s weer opgeruimd op Canadese Kerkhof.

De foto’s en de standers worden schoongemaakt door de vrijwilligers en ingepakt.

Drie weken hebben de foto’s van de gesneuvelde militairen op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek bij hun oorlogsgraven gestaan maar op maandag 22 mei werden ze weer opgeruimd om over twee jaar opnieuw weer een aantal weken terug te komen. Diverse vrijwilligers van de Stichting Face tot Graves waren deze maandagmorgen actief met het opruimen. De foto’s werden schoongemaakt en in de genummerde kratten gelegd, zodat ze over twee jaar weer gemakkelijk teruggeplaatst kunnen worden. Dat gold ook voor de standers waar ze in gestaan hebben. Deze presentatie heeft de afgelopen weken veel bezoekers getrokken die met eerbied en respect het vele werk van de vrijwilligers  van de stichting bekeken hebben. De komende jaren zal geprobeerd worden om nog met Faces bij de graven te vinden. Terwijl de vrijwilligers deze maandag druk bezig waren kwamen er twee bussen met scholieren uit Canada om de graven te bekijken. Ze konden gelukkig nog een deel van de graven met foto’s zien want alles was nog niet opgeruimd. zie de foto’s