23 maart 2023

Elektriciteitsstation in Beek om stroomtekort te voorkomen

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van een elektriciteitsstation naar Beek. Liander heeft een mogelijke locatie gevonden op de plek van de manege aan de Alde Wetering in Beek. De noodzaak voor zo’n station is groot om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar stroom van onze inwoners en ondernemers. Wat is er aan de hand? Het elektriciteitsnet in Berg en Dal – en omgeving heeft de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. De schaarste op het net is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het knelt op het elektriciteitsnet. Door deze drukte heeft regelstation Leuth de maximale capaciteit bereikt. Dit station voorziet een deel van de gemeente Berg en Dal van elektriciteit. Daarnaast neemt de hoeveelheid zon op dak (zonnepanelen) de komende jaren flink toe, wat zorgt voor een grote toename van terug levering van energie via de stations. Om deze redenen moet Liander het energienet uitbreiden. Als dat niet gebeurt kunnen nieuwe ontwikkelingen voorlopig niet doorgaan, omdat deze moeten wachten tot het elektriciteitsnet is uitgebreid. Wat voor elektriciteitsstation is het en waar komt het? De beoogde locatie is de manege aan de Alde Wetering in Beek. De gemeente en Liander zijn erg blij dat er zo snel een geschikte locatie gevonden is, omdat de huidige eigenaren de grond willen verkopen. Op de plaats waar nu de hallen staan zou het elektriciteitsstation moeten komen. Op het perceel komen twee gebouwen. Liander zorgt voor begroeiing om het elektriciteitsstation landschappelijk in te passen. De elektriciteitskabels worden ondergronds gelegd. Overigens blijft de woning bij de manege behouden om in te wonen. De woning wordt afgescheiden van het station, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Wethouder Alex ten Westeneind: “Ik ben blij dat we zo snel een geschikte locatie hebben gevonden. Dat kost normaal erg veel tijd. Het elektriciteitsstation is hard nodig. Ons netwerk zit vol, de rek is er grotendeels uit. Zonder extra capaciteit geen nieuwe woningen/wijken en belemmeren we mogelijk onze lokale bedrijven in hun bedrijfsvoering. Een noodzakelijke stap om vooruit te kunnen!” Hoe gaat het nu verder? Het college van burgemeester en wethouders heeft een zogenoemd principeverzoek goedgekeurd. Dat betekent dat Liander en de eigenaar van de manege verdere stappen kunnen zetten. Een van die stappen is dat Liander de omgeving uitgebreid betrekt bij de beoogde plannen. Denk hierbij aan inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de
gemeenteraad.