5 februari 2023

Sjef Wieland uit Ooij overleden.

Sjef Wieland.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 4 februari op 77 jarige leeftijd, Sjef Wieland uit Ooij is overleden. Sjef was een grote bekende in de Ooijse gemeenschap en werd op 1 juli 2022 nog koninklijk onderscheiden voor al zijn verdiensten. Hij werd toen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is in Ooij altijd actief geweest op vele gebieden. Bij de Ooijse KBO (Katholieke Bond voor Ouderen, 50 plus was hij sinds 2011 voorzitter, maar moest deze enige tijd geleden om gezondheidsreden opgeven. Daarvoor was hij de penningmeester.  Ook was hij eerder lid van de seniorenraad van de gemeente Ubbergen. Ook bij voetbalvereniging SVO’68 was hij 15 jaar voorzitter, alsmede penningmeester van het schoolbestuur van basisschool “Opweg” en nog veel meer. We wensen zijn vrouw Bets en de kinderen, de kleinkinderen alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Op vrijdag 10 februari vindt om 19.00 uur de avondwake plaats in de Sint Hubertuskerk, Kerkdijk 26 te Ooij. De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden.