29 augustus 2022

Jubilarissen bij schutterij Eendracht Ooij

Zondag 28 augustus was de jaarlijkse schuttersdag van schutterij Eendracht Ooij in dorpshuis de Sprong te Ooij. Daarbij werden ook een aantal leden van de schutterij gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Wilhelmien Schel was 25 jaar lid en kreeg daarvoor de bijbehorende speld. Nel Huisman en Jean-Paul Arnts waren beiden 40 jaar lid en kregen de bijbehorende speld uitgereikt. Wil Brugman en Til van de Brink waren beiden 50 jaar lid en konden niet bij de huldiging in dorpshuis de Sprong aanwezig zijn en werden door bestuurslid Nel Huisman thuis opgezocht. Zij kregen respectievelijk een oorkonde en een speld en voor iedereen was er een bos bloemen. De jubilarissen konden vooraf zelf aangeven of ze een speld of een oorkonde wilden hebben.  zie de foto’s