14 augustus 2022

Broer Reijnen uit Ooij overleden.

Broer Reijnen

Ons bereikte het droevige bericht, dat vanmorgen, Broer Reijnen uit Ooij, op 92 jarige leeftijd is overleden. Broer was sinds 11 juli 2020 weduwnaar van Tonny Reijnen van Wijck. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Maandag 22 augustus is de uitvaart mis om 13.00 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij. Aansluitend is om 15.30 uur de crematie in het crematorium in Beuningen.