29 juni 2022

Veteranendag gemeente Berg en Dal

Op de foto een deel van de Veteranen met burgemeester Slinkman. Foto gemeente Berg en Dal

Woensdagmiddag was de jaarlijkse Veteranendag in het nieuwe Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Er waren 70 veteranen, familie, begeleiders en vrienden aanwezig. De gemeente organiseert de Veteranendag om veteranen uit de gemeente Berg en Dal te eren. Er waren speciale gasten aanwezig: de militair attaché van Oekraïne, kolonel Y. Herashchenko en zijn vrouw. Na indrukwekkende toespraken van kolonel Y. Herashchenko en burgemeester Mark Slinkman was er een moment van samenzijn. Tijdens de borrel werden verhalen uitgewisseld en als afsluiting werd een ‘blauwe hap’ geserveerd. Voor de toespraak van kolonel Herashchenko zie hieronder. zie de foto’s

Toespraak van Kolonel Y Herashchenko: Dames en heren, Geachte burgemeester Slinkman en alle aanwezigen, we zijn hier samen om alle Nederlandse veteranen te eren die vroeger en nu hebben gediend in oorlogssituaties of vredesoperaties. Het met eer dienen van je geboorteland is de grootste trots van een militair. Nederland telt meer dan 100.000 veteranen. We eren de ontelbare individuen die zichzelf hebben opgeofferd om de vrede te bewaren. 
Wij allemaal, mensen van de 21e eeuw, leven in een mondiale wereld,  in een mondiale gemeenschap. Wij zijn ons er van bewust hoezeer we met elkaar verbonden zijn. En hoezeer de keuzes van een land gevolgen kunnen hebben voor alle andere landen. De perceptie van de waarde van vrede veranderd nu drastisch door de recente tragedie van het Oekraïense volk.
We hebben vele jaren geleefd zonde fascisme. Dankzij de militaire prestaties van onze voorouders en andere landen. Alle Europese landen hebben een hoge prijs betaald voor deze vreedzame jaren. 
De nieuwe realiteit en bittere waarheid waarmee we nu geconfronteerd worden, is dat een nieuwe dreiging van nazisme de kop opsteekt in het moderne Europa. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Europa in meer dan 77 jaar geen oorlog als deze meegemaakt. Deze nieuwe oorlog heeft geen logische verklaring, geen relevante doelen, geen gezond verstand, geen menselijkheid. Deze oorlog wordt alleen gedreven door de moordzucht van het Kremlin. 
Het OekraÏens volk vecht in deze oorlog voor de overleving van onze staat en ons land. De Russische vijand vernietigt opzettelijk en systematisch de sociale infrastructuur , huisvesting en alles wat nodig is voor een normaal leven. Op dit moment zijn al meer dan 2.800 Russische raketten tegen Oekraïne gebruikt. 
Meer dan 15 miljoen Oekraïners moesten hun huizen verlaten. Meer dan 5 miljoen vonden onderdak in de Europese Unie. Het meest vreselijke aantal kinderen dat door de Russische invasie is omgekomen: 341 kinderen. Maar dit is slechts het officiële aantal dat nu bekend is, zonder kinderen mee te tellen die begraven zijn in de bezette gebieden. 
De hele wereld is getuige geweest van de manier waarop Oekraïense verdedigers terugvechten, posities verdedigen en er alles aan doen om maximale verliezen bij de vijand te veroorzaken. Sommige voorspelden dat we maar 4 dagen weerstand konden bieden tegen de invasie. Nu biedt Oekraïne al 125 dagen weerstand. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder hulp van onze internationale partners.
Wij zijn Nederland dankbaar voor de financiële, humanitaire en militaire hulp aan Oekraïne. Nederland heeft sinds het uitbreken van de oorlog meer dam 65.000 Oekraïners opgevangen. Wij zijn de Nederlandse regering dankbaar. Daarnaast kunnen we niet voorbijgaan aan de hulp van elke Nederlandse burger, die niet alleen Oekraïners in hun eigen huis onderdak biedt, maar ook alle hartenwarmte schenkt aan degenen die alles in het thuisland hebben verloren. 
Oekraïne vecht terug en we zullen blijven vechten voor onze vrijheid voor ons land en voor recht om ons tot een Europees land te ontwikkelen. 
De Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese gemeenschap laten zien dat het internationale veiligheidsconcept moet worden herzien. Er moet een nieuw concept ontwikkeld worden dat de internationale veiligheid waarborgt. Een concept met strikte regulering voor als het internationaal strafrecht wordt overtreden. Met inbegrip van dwangmaatregelen tegen de overtreder. 
Alleen de gezamenlijke acties van Europese partners tegen de Russische invasie in Oekraïne kunnen langdurig vrede en stabiliteit in Europa brengen. Anders bestaat de mogelijkheid dat we een donkere periode van tientallen jaren tegemoet gaan. 
Ik wil nog een keer alle veterane bedanken die hier aanwezig zijn, en zij die zijn overleden. U verdient alle mogelijke erkenning en waardering.  Ik ben al onze verdedigers dankbaar die helpen de dag dichterbij te brengen waarop Rusland Oekraïne zal moeten verlaten.

Eeuwige herinneringen aan alle die zijn omgekomen door de Russische invasie.

Eeuwige glorie aan de veteranen en de verdedigers van het moederland.