1 mei 2022

Jubileum 40 jaar Lotus voor Martin en Gerda Seegers uit Leuth

Martin en Gerda Seegers bij hun trofeeën

40 jaar geleden behaalden Martin en Gerda Seegers uit Leuth het diploma LOTUS slachtoffer. Ze zijn beiden geslaagd in 1982 en zijn al kort na de oprichting van de lotus kring Overasselt lid geworden. Daarbij waren ze erg betrokken met o.a. bestuursfuncties en voor Gerda de coördinatie. Daarbij slaagde Martin in 1986 als instructeur van de Lotus. Martin heeft op 6 oktober 1998 de Dr C. J. Leenepenning in ontvangst mogen nemen, de hoogste onderscheiding binnen de LOTUS. Ook kregen beiden een Koninklijke onderscheiding. Al die jaren bleven Martin en Gerda actief binnen de Lotusgroep en ook vele malen waren ze “patiënt” bij de EHBO verenigingen in de Ooijpolder en omgeving. Martin was een meester in het maken van “verwondingen” en daarbij blonken zijn “brandwonden” uit. Ze waren niet van echt te onderscheiden. Onlangs werden Martin en Gerda onderscheiden voor hun 40 jarig jubileum. Ze kregen elk een bijbehorend beeldje alsmede een oorkonde.

Een bijzonder gebeurtenis!   Martien en Gerda Seegers allebei 40 jaar lotus.

Lotus staat voor: Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding slachtoffers,  dit is bij heel veel EHBO-ers een bekende term. Tijdens het volgen van een EHBO cursus spelen een of meerdere Lotussen een slachtoffer zodat een hulpverlener een beeld heeft bij een letsel wat hij of zij mogelijk in het echt tegen zou kunnen komen. Ook tijdens opleidingen in ziekenhuizen worden voor de beeldvorming van verpleegkundige of artsen lotus slachtoffers ingezet.

Lotussen beginnen zelf als EHBO-er en krijgen dan de koorts te pakken! Want het is niet zomaar een beroep, dit moet je doen vol overgave. En daar kunnen Martien en Gerda Seegers over mee praten. Lotus is een deel van hun leven. Zij volgden samen de lotus trainingen en zelfs toen al werd duidelijk dat zij over een bijzonder talent beschikten. Ze werden lotus in hart en nieren. Gerda was naast haar inzet als lotus ook druk bezig met alle administratie.

Het werk van Martien en Gerda werd niet alleen bij bedrijven zeer gewaardeerd, veel EHBO verenigingen mochten met hun hulp de lessen verzorgen. De verbanden ( materialen )werden door Gerda bijgehouden. Zij speelde beiden vele keren voor de opleidingen voor artsen in het ziekenhuis in Tilburg en Gerda als coördinator, regelde hiervoor ook de andere  lotussen.

Een echtpaar 40 jaar lotus…

Is dit bijzonder? Zij zelf zullen vinden van niet, want je staat klaar voor je medemens. Maar bijzonder is het zeker! Bijzondere wonden, bijzonder spel om het slachtoffer uit te beelden, bijzondere leerzame uitleg over het letsel, bijzondere nazorg voor mensen die een moeilijke hulpverlening hadden gehad. Een bijzonder verhaal waarbij deze beiden lotussen 40 jaar met een gedrevenheid werkten die uniek is!