21 maart 2022

Inwoners gemeente Berg en Dal doen vaker digitale melding openbare ruimte

Steeds meer meldingen via app Meldpunt Buitenruimte
De gemeente Berg en Dal ontving in 2021 bijna 5.400 meldingen over de openbare
ruimte. Daar is de gemeente blij mee. De gemeente heeft namelijk een oppervlak van
94 km2 en kan niet alles zelf in de gaten houden. Dankzij de meldingen van inwoners
weet de gemeente waar iets loos is en kan ze actie ondernemen.
De gemeente heeft onlangs de cijfers over de meldingen openbare ruimte in 2021
geëvalueerd. (lees hieronder verder)

Het aantal meldingen dat de gemeente ontvangt groeit al jaren. In 2017 waren het er nog
bijna 3.000. Nu dus al bijna 5.400. Inwoners hechtten in coronatijd nog meer waarde aan de
kwaliteit van de buitenruimte. Melden is ook steeds gemakkelijker geworden. Dat kan niet
alleen telefonisch en via de website, maar sinds najaar 2019 ook via de app Meldpunt
Buitenruimte. Steeds meer inwoners melden ook via de app. In het begin waren dat er
enkele honderden. Nu zijn dat er ruim 1.500.
De meeste meldingen in 2021 gingen over afval en overlast, groen, wegen en verkeer. Over
het afhandelen van een melding doet de gemeente gemiddeld 6,5 werkdagen. Daarvoor zijn
twee arbeidskrachten permanent inzetbaar en zo nodig meer. De afgesproken
afhandeltermijn verschilt per soort melding en is ongeveer 2 werkweken. Soms lukt het niet
om meldingen binnen de termijn af te handelen. Bijvoorbeeld als de planning van een
aannemer het niet toelaat. Of als materialen een lange levertijd hebben. Calamiteiten lost de
gemeente direct op. Meldingen die geen directe prioriteit hebben, worden ingepland.
De gemeente vraagt inwoners die digitaal een melding doen wat ze vinden van het
meldproces. De inwoners zijn overwegend positief, maar zien ook ruimte voor verbetering.
De belangrijkste verbeterpunten gaan over de terugkoppeling. Nog niet iedereen ontvangt
een reactie met uitleg over de afhandeling van de melding, terwijl de meeste melders dit wel
waarderen. Daar gaat de gemeente mee aan de slag.
Wethouder Sylvia Fleuren: “Een melding doen, is het begin van de oplossing van problemen.
Ik wil alle inwoners bedanken voor de meldingen en dus de moeite die ze hebben gedaan
om onze gemeente schoon, heel en veilig te houden. Blijf dit vooral doen. Als het kan via
onze app. Dat is voor u en voor ons het snelst en meest eenvoudig. Samen zien en horen
we meer!”