2 februari 2022

Weekendvieringen in de H.Hubertuskerk te Ooij

H.Hubertuskerk in Ooij

Maandelijks een viering op zondag om 10.30 uur. Vanaf zondag 6 februari zal er elke eerste zondag van de maand in onze kerk om 10.30 uur een Gebeds-Communie- viering zijn. Celebrant: Diaken Henk Nieuwenhuis. Vanaf zondag 6 maart hopen we weer op de vertrouwde medewerking van Encore tijdens deze zondagse vieringen. In de overige weekenden is de viering op zaterdagavond 19.00 uur. Pastoor Rudo Franken is dan de celebrant. Zo gauw het gevaar van besmettingen door het Coronavirus afneemt, zal het Gemengde Koor uit Ooij en het Mannenkoor uit Beek weer tijdens die vieringen hun muzikale medewerking verlenen. We gaan ervan uit dat door deze wijziging weer meer gelovigen de weg naar de Hubertuskerk weten te vinden om gezamenlijk te kunnen vieren.