15 januari 2022

Omleiding route test- en priklocatie de Biezen in Nijmegen.

Vanaf maandagochtend 17 januari tot uiterlijk vrijdagmiddag 4 februari is er een omleiding voor autoverkeer naar de GGD test- en vaccinatielocatie De Biezen (De Biezen 1-3). Het Waterschap Rivierenland voert dan werkzaamheden uit bij het rioolgemaal aan de Biezen. Tijdens deze werkzaamheden is de locatie van de GGD bereikbaar vanaf de Waterstraat door de Biezenstraat en de Rivierstraat. Fietsers en voetgangers kunnen door het Westerpark. De blokkadepalen in de Biezen ter hoogte van de Rivierstraat worden tijdelijk weggehaald. Autoverkeer verlaat het terrein van de GGD-locatie bij de poort direct tegenover de Niersstraat. Via de Niersstraat wordt het verkeer teruggeleid naar de Waterstraat. Met tijdelijke verkeersborden verwijzen we het verkeer van en naar de locatie. Op de kruispunten met de Rivierstraat zijn verkeersregelaars aanwezig. Duur van de omleiding. De werkzaamheden aan het gemaal duren 2 tot maximaal 3 weken. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt het verkeer naar de GGD test- en vaccinatielocatie weer via de Energieweg, Kanaalstraat en de Biezen geleid. Werkzaamheden Waterschap Rivierenland. Het Waterschap voert werkzaamheden uit aan het riool tussen het ontvangstgemaal de Biezen en de rioolzuiveringsinstallatie. De werkzaamheden waren vorig jaar al gepland maar zijn toen uitgesteld naar begin 2022 ervan uitgaande dat de test- en vaccinatielocatie niet meer nodig was. Nu is de test- en vaccinatielocatie nog steeds in gebruik en kunnen werkzaamheden niet langer uitgesteld worden.