10 januari 2022

Dorpsagenda Leuth reageert op verkenning nieuwe plaats brandweerkazerne.

Bij de opening van de brandweerkazerne in 2009

Onlangs stond in De Gelderlander en ook in De Rozet het artikel waarin bekend wordt gemaakt dat de gemeente Berg en Dal samen met de Veiligheidsregio op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor de brandweer en ambulances. De kazerne is nu nog in Beek gevestigd, maar dat betekent een te lange aanrijtijd voor de ambulance naar Millingen aan de Rijn. Gedacht wordt aan een nieuwe plek ter hoogte van de rotonde op de Hubertusweg. De werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda Leuth heeft daarop gereageerd met het verzoek het verderop te zoeken, bijvoorbeeld op het industrieterrein Lieskes Wengs in Leuth. De werkgroep pleit voor deze plaats niet alleen omdat daarmee de aanrijtijd naar Millingen nog korter wordt, maar ook omdat daardoor het centrum van Leuth ingericht kan worden als een 30 km-zone. Nu wordt dit steeds afgewezen omdat de ambulance dan te veel tijd zou verliezen op weg van Beek naar Millingen, maar als de kazerne voorbij het centrum van Leuth komt te liggen, is dat probleem opgelost. Lees de brief hieronder verder.

 

 

Brief aan gemeentebestuur en Veiligheidsregio

In een brief aan het gemeentebestuur en de directie van de Veiligheidsregio schrijft de werkgroep van de Dorpsagenda:

“Wij begrijpen heel goed dat snellere aanrijtijden belangrijk zijn, maar een  nieuwe kazerne op Lieskes Wengs betekent ook dat het centrum van Leuth een stuk veiliger wordt. Daar geldt nu een snelheid voor motorvoertuigen van 50 km, terwijl er vaak gevaarlijke situaties ontstaan, omdat automobilisten de weg moeten delen met fietsers en er vaak te hard wordt gereden. (Ons herhaalde verzoek hier een 30km-zone in te richten, wordt steeds afgewezen, omdat ambulances dan te veel tijd zouden verliezen op weg naar Millingen. In een 30 km-zone mogen hulpdiensten maximaal 50 km rijden.) Als de kazerne voorbij het centrum van Leuth komt te liggen is er veel gewonnen, zowel in tijd voor de hulpdiensten als in veiligheid voor de inwoners van Leuth, omdat niets een 30 km-zone dan nog in de weg staat.

Dit jaar wordt de N840 van Beek naar Millingen, waaronder de Steenheuvelsestraat in Leuth, door de provincie onder  handen genomen. Daarbij wordt al een aantal verbeteringen aangebracht zoals een smiley aan beide kanten van de weg, de rode fietsstroken worden verbreed en er komen twee oversteekplaatsen. Later zal de gemeente Berg en Dal het vrijliggende fietspad vanaf de dijk doortrekken uitkomend op de parallelweg die gewijzigd wordt in een fietsstraat. Wanneer deze werkzaamheden zijn gedaan, zou het helemaal geslaagd zijn wanneer de Steenheuvelsestraat vanaf de Korenbloemstraat tot het Kerkplein een 30km-zone wordt. Daarvoor moet de weg dan nog wel worden ingericht, maar het kan in ieder geval leiden tot een mooi centrum voor Leuth waar auto’s, fietsers èn voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen.

We spreken daarom de wens uit dat het gemeentebestuur en de directie van de Veiligheidsregio Zuid-Gelderland ons verzoek in overweging willen nemen en kijken uit naar de resultaten van de verkenning. Bovendien vertrouwen wij erop dat de politieke fracties in de gemeente Berg en Dal hun bijdrage willen leveren door te bezien op welke wijze zij kunnen bijdragen aan het veiliger maken van het centrum in Leuth.”

De werkgroep hoopt van harte dat het onderzoek een nieuwe kazerne aan de oostkant van Leuth mogelijk maakt. De roep om veilige dorpscentra met een 30 km-zone als regel klinkt steeds vaker in de landelijke en lokale politiek en is in alle kernen van de gemeente Berg en Dal sinds lang normaal. Het zou bijzonder fijn zijn als het centrum van Leuth straks ook een veilige plaats wordt voor àlle weggebruikers.

Reacties op dit artikel kunt u sturen naar contact@dorpsagendaleuth.nl