20 juni 2019

Dorpsagenda Leuth

Wethouder Annelies Visser bij dorpsagenda Leuth

Enthousiasme en bijval voor plannen Dorpsagenda Leuth Woensdagavond werd in De Vriendenkring het concept gepresenteerd voor de Dorpsagenda Laat Leuth Leven. De avond werd geopend door wethouder Annelies Visser die zichtbaar verrast was door de flinke opkomst en haar waardering uitsprak voor het werk dat door zo veel mensen was gedaan. Daarna vonden er negen korte presentaties plaats, die qua inhoud onder te brengen waren onder de noemer Groen, Ontmoetingen en Verkeer&Veiligheid. Na de pauze konden de mensen nog aanschuiven bij de verschillende thema-tafels, waar vragen konden worden gesteld en suggesties en ideeën konden worden ingebracht. Opvallend was het grote enthousiasme in de zaal en het feit dat de plannen veel bijval kregen van het aanwezige publiek. De werkgroep gaat nu aan de slag om te komen tot een definitieve Dorpsagenda, die in het najaar zal worden aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Berg en Dal. zie de Gelderlander.

13 februari 2019

Leuth maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid

De situatie bij Lieskes Wengs wordt bekeken.

Een aantal inwoners van Leuth die zich de afgelopen paar maanden hebben gebogen over de Dorpsagenda Leuth zijn dinsdagmorgen tijdens de ochtendspits, dus in alle vroegte, met de verkeersdeskundige  van de gemeente Berg en Dal de doorgaande weg door Leuth in ogenschouw gaan nemen. Er blijken immers grote zorgen te bestaan over de verkeersveiligheid en om die reden is de verkeerssituatie ter plekke bekeken op het drukste moment van de dag en vanaf de rotonde Lieskes Wengs tot de aansluiting met de Duffeltdijk. In de Dorpsagenda Leuth die over een aantal maanden wordt afgerond zal de Steenheuvelse-/Botsestraat zeker een belangrijke plaats gaan innemen.