3 oktober 2022

Dorpsagenda Leuth in gesprek met inwoners over nieuwe plannen voor het dorp.

Op donderdag 13 oktober staat de Vriendenkring weer open voor de inwoners van Leuth die van harte worden uitgenodigd te komen praten over welke ideeรซn zij hebben om hun dorp te verfraaien, veiliger en duurzamer te maken. Misschien hebt u ook wel suggesties wat er allemaal gedaan kan worden om het wonen hier nog prettiger te maken. Kom meepraten en overleg samen met andere bezoekers wat er de komende tijd moet worden aangepakt.  Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

 

Lees verder...
10 januari 2022

Dorpsagenda Leuth reageert op verkenning nieuwe plaats brandweerkazerne.

Bij de opening van de brandweerkazerne in 2009

Onlangs stond in De Gelderlander en ook in De Rozet het artikel waarin bekend wordt gemaakt dat de gemeente Berg en Dal samen met de Veiligheidsregio op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor de brandweer en ambulances. De kazerne is nu nog in Beek gevestigd, maar dat betekent een te lange aanrijtijd voor de ambulance naar Millingen aan de Rijn. Gedacht wordt aan een nieuwe plek ter hoogte van de rotonde op de Hubertusweg. De werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda Leuth heeft daarop gereageerd met het verzoek het verderop te zoeken, bijvoorbeeld op het industrieterrein Lieskes Wengs in Leuth. De werkgroep pleit voor deze plaats niet alleen omdat daarmee de aanrijtijd naar Millingen nog korter wordt, maar ook omdat daardoor het centrum van Leuth ingericht kan worden als een 30 km-zone. Nu wordt dit steeds afgewezen omdat de ambulance dan te veel tijd zou verliezen op weg van Beek naar Millingen, maar als de kazerne voorbij het centrum van Leuth komt te liggen, is dat probleem opgelost. Lees de brief hieronder verder.

 

Lees verder...
23 augustus 2021

Dorpsagenda Leuth: Groenplan krijgt vorm

Het groen langs de Steenheuvelsestraat in Leuth

Wethouder Fleuren opent op 25 september Groenplan Leuth

Kom je vanaf de dijk Leuth binnenrijden, dan zie je het meteen: kleurrijke borders sieren de voorheen eenzijdige grasstroken langs de Steenheuvelsestraat. De eerste fase van het Groenplan, waarin ook de Hoge Kamp, Margrietstraat, Meester Pontenstraat, Kerkplein en Botsestraat werden opgeknapt, is klaar. Reden voor een feestelijke โ€œopeningโ€ door wethouder Sylvia Fleuren op 25 september op het Kerkplein om 11.30 uur. Burendag. Die datum is niet willekeurig gekozen. Dat weekend staan namelijk in het teken van de nationale Burendag. Onderhoud aan dit Leuthse Groenplan is een van de daarvoor aangemelde projecten; de door het vruchtbare zomerweer uitbundig groeiende nieuwe aanplant kan wel wat snoeiende en onkruid wiedende handen gebruiken. Alle inwoners die daaraan actief willen meewerken zijn van harte welkom. Lees hieronder verder.

 

Lees verder...
24 maart 2021

Dorpsagenda Leuth blij met plannen voor veilige fietsroutes

Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg

De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke fietsroutes door en om Leuth heen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 4 varianten, waarvan er nu twee aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtings-fietspad dat vanaf de dijk langs de Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit door te trekken en uit te laten komen op de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het nodig de wetering enkele meters op te schuiven en de weg ter hoogte van de voormalige zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad voorlangs kan worden doorgetrokken. De parallelweg wordt veranderd in een fietsstraat. Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de Margrietstraat hun weg vervolgen of rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt. Wij, werkgroepsleden van de Dorpsagenda, zijn erg blij met dit voorstel omdat het hiermee voor de fietsers weer een stuk veiliger wordt. Wel benadrukken wij dat aan het einde van de parallelweg, de plaats waar fietsers de Steenheuvelsestraat op rijden, veilig moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de doorgaande weg vanaf de dijk tot dit punt: mogen fietsers hier straks nog fietsen en komen hier dan ook verbrede fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar voor bewoners die over dezelfde afstand aan de zuidelijke kant van deze straat wonen? Verder vinden wij het belangrijk dat de weg vanaf het punt waar de fietsers er weer op komen tot de Botsestraat/Kerkplein, waar de meeste fietsers rechtsaf slaan, een 30 km zone wordt. Deze korte afstand heeft immers nauwelijks nog invloed op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Fietspad door buitengebied. De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrij liggend fietspad komt vanaf de eerste bocht in de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke kant van de dijk richting Thornsche Molen. Daar zullen fietsers moeten oversteken om hun weg richting Nijmegen te vervolgen; deze plek wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het dorp om schept mogelijkheden om op een veilige en aantrekkelijke manier vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen vanuit de Plezenburgsestraat verder naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook richting Zyfflich kan dit pad worden gebruikt door fietsers en wandelaars, waardoor de gevaarlijke oversteek op de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap kan worden vermeden. Voor mensen uit Leuth zullen er wel doorsteken gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit fietspad. Ook voor de recreatieve fietser die van de streek komt genieten, zou het een grote aanwinst betekenen. Zeker wanneer voor fietsers aansluitend de Plezenburgsestraat/Zeelandsestraat autoluw wordt gemaakt door snelheidsbeperkingen of alleen per auto bereikbaar wordt voor aanwonenden, zo is de werkgroep van mening. Deze weg wordt nu vaak als sluiproute gebruikt door veel te hardrijdende automobilisten uit Millingen en Duitsland. De plannen voor dit fietspad door het buitengebied zijn gemaakt voor de lange termijn, maar niet bekend is wat dit in de praktijk betekent. Beide voorstellen komen aan de orde in de carrouselvergadering van 25 maart en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april. Lees hieronder verder.

 

 

Lees verder...
6 maart 2021

Dorpsagenda presenteert nu het Leuthseย  Dorpsommetje

Met trots kan de Dorpsagenda Leuth nu de routebeschrijving  presenteren van het eigen Dorpsommetje in de vorm van een mooie, handzame folder. Deze wandeling kan worden toegevoegd aan de reeks van ommetjes die er in de gemeente Berg en Dal al zijn voor de H-Landstichting, Berg en Dal, Kekerdom, Millingen en Groesbeek. Niek van Benthum en Koos Donnรฉ hebben zich vanuit de Dorpsagenda ingezet om deze folder te realiseren, samen met Tiny Wigman van Via Natura. Jan van Eck heeft alle informatie geleverd en de bezienswaardigheden beschreven die je op de wandeling tegenkomt. Folders gratis verkrijgbaar. De route door en rond Leuth voert je vanaf het Kerkplein door de Plezenburgsestraat naar het Groenestraatje en gaat dan helemaal buitenlangs, via het boerenwandelpad, tot boerderij Dijkhoeve aan de westelijke entree van Leuth. Op dat punt kun je een keuze maken uit verschillende mogelijkheden hoe  je terug wilt wandelen naar het beginpunt. De fraai vormgegeven folder met routebeschrijving van het dorpsommetje ligt bij de Spar en straks ook in het Kulturhus, wanneer dat weer open is. Zo gauw als de corona-maatregelen het toelaten wordt er nog een moment georganiseerd waarop de folder officieel wordt gepresenteerd. Voor de wandelliefhebbers zijn er nog veel meer mooie routes te vinden op de site www.wandeleninbergendal.nl en www.vianatura.nl

 

20 juni 2019

Dorpsagenda Leuth

Wethouder Annelies Visser bij dorpsagenda Leuth

Enthousiasme en bijval voor plannen Dorpsagenda Leuth Woensdagavond werd in De Vriendenkring het concept gepresenteerd voor de Dorpsagenda Laat Leuth Leven. De avond werd geopend door wethouder Annelies Visser die zichtbaar verrast was door de flinke opkomst en haar waardering uitsprak voor het werk dat door zo veel mensen was gedaan. Daarna vonden er negen korte presentaties plaats, die qua inhoud onder te brengen waren onder de noemer Groen, Ontmoetingen en Verkeer&Veiligheid. Na de pauze konden de mensen nog aanschuiven bij de verschillende thema-tafels, waar vragen konden worden gesteld en suggesties en ideeรซn konden worden ingebracht. Opvallend was het grote enthousiasme in de zaal en het feit dat de plannen veel bijval kregen van het aanwezige publiek. De werkgroep gaat nu aan de slag om te komen tot een definitieve Dorpsagenda, die in het najaar zal worden aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Berg en Dal. zie de Gelderlander.

13 februari 2019

Leuth maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid

De situatie bij Lieskes Wengs wordt bekeken.

Een aantal inwoners van Leuth die zich de afgelopen paar maanden hebben gebogen over de Dorpsagenda Leuth zijn dinsdagmorgen tijdens de ochtendspits, dus in alle vroegte, met de verkeersdeskundige ย van de gemeente Berg en Dal de doorgaande weg door Leuth in ogenschouw gaan nemen. Er blijken immers grote zorgen te bestaan over de verkeersveiligheid en om die reden is de verkeerssituatie ter plekke bekeken op het drukste moment van de dag en vanaf de rotonde Lieskes Wengs tot de aansluiting met de Duffeltdijk. In de Dorpsagenda Leuth die over een aantal maanden wordt afgerond zal de Steenheuvelse-/Botsestraat zeker een belangrijke plaats gaan innemen.