26 november 2021

Verbod op demonstratie Nederland in Verzet in Nijmegen

De aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet voor zondag 28 november in de binnenstad van Nijmegen is geweigerd. Dat heeft burgemeester Bruls op advies van politie en GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse gezagsdriehoek moeten besluiten, vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen. Veiligheidsrisico’s. De aangekondigde plannen voor de demonstratie omvatten een looproute door de winkel- en horecastraten in de binnenstad en een samenkomst op de Grote Markt met zo’n 3000 deelnemers. De politie kreeg in de afgelopen dagen steeds meer ernstige signalen dat, naast de achterban van Nederland in Verzet, verschillende andere groeperingen zullen aansluiten, waaronder voetbalhooligans, die niet uit zijn op vreedzaam demonstreren maar op confrontatie met andere groepen of de politie. Bescherming van binnenstadsbezoekers, bewoners en ondernemers en hun eigendommen, en de veiligheid van hulpdiensten komt daarmee onder onaanvaardbare druk te staan. De burgemeester heeft daarom in overleg met de gezagsdriehoek moeten besluiten de demonstratie te verbieden. Lees hieronder verder

Omdat er ook uitingen zijn gedaan dat demonstranten en andere groeperingen zich mogelijk niet houden aan een verbod en er vrees bestaat voor rellen, geldt er een noodverordening en is de gemeente Nijmegen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat in het gebied groepen en personen staande worden gehouden, gefouilleerd, geweigerd en aangehouden, die zich in groepsverband ophouden, wapens of vuurwerk bij zich dragen, of signalen vertonen die duiden op demonstreren of uit zijn op confrontatie met anderen of de politie. Daarnaast kunnen ook voertuigen en tassen onderzocht worden.
Locatie en drukte
Daarnaast wordt op deze koopzondag grote Sinterklaasdrukte in de binnenstad verwacht, waarmee demonstranten en binnenstadsbezoekers samen voor excessieve drukte zouden zorgen, zowel qua bereikbaarheid en verkeer, als in de winkelstraten. De gemeente heeft afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de organisatie van de demonstratie. Ondanks een constructieve opstelling van de organisator heeft dit niet geleid tot een alternatieve vorm en locatie. Demonstranten en winkelend publiek zouden zich vermengen op straat, waarbij ook de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Daarom heeft ook de GHOR negatief geadviseerd, zeker gezien de sterk oplopende besmettingscijfers. 
Burgemeester Bruls: “Het recht op demonstreren is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Iedereen mag zijn mening uiten. Maar als er signalen zijn van ernstig risico voor de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers, inwoners, winkeliers, horeca en hulpverleners, dan kan ik niet anders dan verbieden. Met pijn in het democratisch hart en verontwaardiging dat er mensen zijn die het recht op inhoudelijk demonstreren willen misbruiken voor agressie en geweld. Ondernemers en bewoners mogen erop vertrouwen dat politie en gemeente alles in hun mogelijkheden zullen doen om de orde te bewaken. Wij blijven de situatie volgen en nemen desnoods aanvullende maatregelen. Laten we met zijn allen de rust bewaren.”