4 april 2022

Protestactie in Nijmegen

Zondagmiddag organiseerde “Nederland in Verzet” een coronaprotest in het centrum van Nijmegen. Naar schatting ongeveer tweeduizend mensen namen deel aan het protest op de Waalkade en de daaropvolgende mars door het centrum. Voor deze actie was toestemming verleend, in tegenstelling tot vorig jaar, toen ze ook een actie in het centrum van Nijmegen wilden organiseren. Maar deze werd toen verboden. Toen werden meerdere mensen aangehouden. Deze keer werd de Waalkade aangewezen, waar actie gevoerd mocht worden. Daar waren een aantal sprekers. Ook Willem Engel zou daar spreken maar hij werd op weg daar heen door de politie op de snelweg aangehouden en overgebracht naar een politiebureau i.v.m. overtreding van de regels die bepaald waren bij het schorsen van zijn voorarrest. Aan de protestactie deden mensen van diverse pluimage mee, waaronder ook weer een aantal mensen in militair uniform, die aangaven veteranen te zijn. De actievoerders gaven aan te demonstreren tegen de coronaregels en de mogelijke invoering van een Europees digitaal identiteitsbewijs. Na de protestactie op de Waalkade volgende een mars naar het centrum van Nijmegen. Alles verliep rustig en zover bekend waren er geen onregelmatigheden.

26 november 2021

Verbod op demonstratie Nederland in Verzet in Nijmegen

De aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet voor zondag 28 november in de binnenstad van Nijmegen is geweigerd. Dat heeft burgemeester Bruls op advies van politie en GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse gezagsdriehoek moeten besluiten, vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen. Veiligheidsrisico’s. De aangekondigde plannen voor de demonstratie omvatten een looproute door de winkel- en horecastraten in de binnenstad en een samenkomst op de Grote Markt met zo’n 3000 deelnemers. De politie kreeg in de afgelopen dagen steeds meer ernstige signalen dat, naast de achterban van Nederland in Verzet, verschillende andere groeperingen zullen aansluiten, waaronder voetbalhooligans, die niet uit zijn op vreedzaam demonstreren maar op confrontatie met andere groepen of de politie. Bescherming van binnenstadsbezoekers, bewoners en ondernemers en hun eigendommen, en de veiligheid van hulpdiensten komt daarmee onder onaanvaardbare druk te staan. De burgemeester heeft daarom in overleg met de gezagsdriehoek moeten besluiten de demonstratie te verbieden. Lees hieronder verder

Lees verder...