7 november 2021

Wim Basten uit Beek overleden.

Wim Basten

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 4 november jongstleden  op 83 jarige leeftijd na een relatief kort ziekbed Wim Basten in huiselijke kring is overleden. We wensen zijn vrouw Riet, zoon Arthur, de beide kleinkinderen en de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. In zijn werkzame leven werkte Wim bij tapijtzaak Derksline aan de Burchtstraat in Nijmegen.  Wim wordt op 12 november in besloten kring gecremeerd.