1 oktober 2021

Wooninitiatief Vereniging Groesbeekse Knarren werkt bouwplannen verder uit

Knarrenhof in Groesbeek

Samen bouwen aan een omgeving waar bewoners elkaar kennen, waar iedereen naar vermogen meedoet, waar we als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar helpen. Dat is waar Vereniging Groesbeekse Knarren voor staat. Het college van Berg en Dal geeft toestemming om het wooninitiatief van de ‘Krasse Knarren’ verder uit te werken.
Op het perceel van de Pannenstraat 10 en Mooksestraat 19 in Groesbeek wil de vereniging 22 tot 24 woningen bouwen. Het gaat om drie blokken van twee bouwlagen. Elk blok heeft zes koopappartementen van ongeveer 100 m2, afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners. Achter de fietsenwinkel komen vier tot zes sociale huurwoningen. Het wooninitiatief is bedoeld voor senioren: 55 jaar en ouder. Ze willen voor iedereen een zelfstandig, levensloopbestendige woning met een tuintje of balkon. Met daarnaast een gezamenlijke tuin en gemeenschappelijke ruimtes waar ze elkaar ontmoeten, af en toe met elkaar eten of kleinschalige activiteiten organiseren. Een plek waar ze gezamenlijk zelfstandig ondersteund oud kunnen worden. De keuze voor deze locatie hangt samen met het woongenot in een natuurlijke omgeving, in het centrum van Groesbeek, dichtbij de voorzieningen. Om de groene uitstraling van de locatie te behouden bouwen de initiatiefnemers niet direct aan de Pannenstraat. De voorkant van de locatie krijgt een volledig groene uitstraling. Je ziet geen parkeerplaatsen, fietsen of individuele afgescheiden tuintjes. Het groene karakter van de gezamenlijke tuin verwerken ze in de architectuur van de nieuwbouw. Unieke manier van bouwen. Wethouder Verheul: “De initiatiefnemers hebben mooie ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo stellen de initiatiefnemers een groenplan op. En kijken ze naar klimaatadaptatie, circulair bouwen, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen.” Wethouder van de Scheur: “We willen als gemeente collectieve woonvormen stimuleren. Ik ben dan ook trots dat de eerste geschikte locatie gevonden is.”