24 juli 2021

Bericht gemeente Berg en Dal over werkzaamheden Nassaustraat en Prins Willem Alexanderstraat.

De gemeente Berg en Dal liet in een brief aan omwonenden de voortgang weten over het project. Nog net voor de bouwvakvakantie nieuws over het project Nassaustraat en Pr. Willem Alexanderstraat in Ooij. Vakantie aannemer en vervolg: In de periode van 2 augustus tot en met 22 augustus wordt er niet gewerkt in de Nassaustraat. Na de vakantie gaat de aannemer weer verder met de aanleg van het riool. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat gaan ze nog doen? De aannemer is nu bezig op het gedeelte Pr. Irenestraat/Pr. Bernardstraat. Hier leggen ze een regenwaterriool aan met een diameter van 500 mm en een vuilwaterriool met een diameter van 800 mm. Twee forse buizen die, of het regenwater straks afvoeren naar de sloot naast Nassaustraat nr. 6of naar het gemaal in de Pr. Irenestraat. Vanuit daar wordt het regenwater via het nieuwe persriool naar de zuivering gepompt. Na de werkzaamheden in de Pr. Bernhardstraat, gaat… de aannemer verder op het gedeelte tussen de Pr. Irenestraat en Marialaan. Hier wordt voor het vuilwater een kleinere buis gelegd. Dit doen ze omdat er op dit gedeelte niet meer zoveel vuilwater komt. Ook het gedeelte van de oude waterleiding gaat eruit. Deze lag onder de weg, waardoor dit eerder nog niet mogelijk was. Een van de eerste acties is dan ook het weghalen van de bestrating tussen de Pr. Irenestraat en de Marialaan. Direct aanwonenden ontvangen een week voorafgaand hieraan nog een brief van de aannemer. Lees hieronder verder. Foto’s gemeente Berg en Dal

 

Persriool gereed: De aanleg van het nieuwe persriool is inmiddels klaar en al in gebruik. Het oude persriool verwijderen we nog. Al met al heeft deze aanleg wat vertraging opgelopen. Hierdoor loopt het totale project wat achter op planning. De aannemer maakt nog voor de vakantieperiode het gedeelte van het riool tot aan de Pr. Bernardstraat af. Na het dichten van de sleuf van het riool komt hier een puinverharding op. Zo kunnen bewoners weer hun woning bereiken. Op de kruising Pr. Bernhardstraat – Nassaustraat plaatst de aannemer na de vakantie nog 4 rioolputten. En hij legt een stukje riool in de Bernhardstraat. Hier begint de aannemer 23 augustus mee.

Wellicht weet u dat dezelfde aannemer ook in de wijk Het Zand aan het werk is. Hier werkt een beperkte ploeg van de aannemer door in de vakantie. Hierdoor kunnen we na de vakantie een (gedeelte) van de achterstand op de planning in de Nassaustraat inhalen. Ze kunnen dan namelijk meer mensen op de Nassaustraat inzetten.  Ondanks de opgelopen vertraging verwachten wij toch half oktober klaar te zijn met het werk.