18 juni 2021

Mogelijk geen kermis in Millingen aan de Rijn.

Kermis 2009 foto Wil Gipman.

De kermis in Millingen aan de Rijn gaat mogelijk niet door dit jaar. De kermis staat gepland van 24 tot en met 27 juli 2021. Hoewel er steeds meer versoepelingen zijn op het gebied van de coronaregels, gelden er nog steeds strikte regels voor kermissen. De gemeente en kermisorganisator bekijken hoe de kermis toch door kan gaan binnen de bestaande regelgeving en nemen later een definitief besluit over het doorgaan van de kermis. De Rijksoverheid versoepelt momenteel de coronaregels. Naar verwachting mogen vanaf juli evenementen plaatsvinden, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent voor de kermisorganisator dat hij verschillende maatregelen moet nemen die letterlijk en figuurlijk voor zijn rekening komen. Dit maakt het zeer lastig om toch een kermis te organiseren in Millingen aan de Rijn.


Welke regels moet de kermis aan voldoen?
Omdat er terrassen naast het kermisterrein in Millingen aan de Rijn liggen moet het hele kermisterrein met hekken afgezet worden. Het moet een afgesloten locatie met een aparte ingang en uitgang zijn, met personeel dat toezicht houdt. Op die manier kan de organisator grip houden op het aantal bezoekers. Eventueel kan de organisator werken met zogenoemde tijdssloten voor bezoekers. De toegestane bezoekersaantallen zijn namelijk afhankelijk van de grootte van het kermisterrein. Ook vooraf reserveren en een gezondheidscheck stelt de Rijksoverheid als voorwaarden. Het maakt hierbij niet uit of de kermis wordt georganiseerd met of zonder coronatoegangsbewijzen. Andere voorwaarden zijn: er moeten looproutes ingesteld worden en de 1,5 meter moet gegarandeerd zijn op het hele terrein. Al deze extra faciliteiten, materialen en het benodigde personeel komen boven op de gebruikelijke kosten voor de organisatie van de kermis.
Is uitwijken naar een andere locatie/week mogelijk? Het is geen optie om de kermis op een later tijdstip te organiseren, wanneer er mogelijk minder coronaregels gelden. Er worden nu al heel veel kermissen in Nederland verplaatst naar september. Dat maakt dat er dan een piek ontstaat. Dat betekent dat er dan te weinig exploitanten/attracties zijn om de kermissen mee te vullen, geeft de organisator van de Millingse kermis aan. Een andere locatie in Millingen aan de Rijn is ook geen optie. Er is daar geen plein dat groot genoeg is om makkelijk af te zetten. Dus ook op een andere locatie zou de organisator aan dezelfde (landelijke) regels moeten voldoen.
Wanneer komt er een definitief besluit?
Eind juni weten de gemeente en kermisorganisator of de regels voor de kermis