11 juni 2021

St. Jan de Deo laat het Gasthuis niet los

Foto Erik Hell

Woensdag 9 juni werd het beeld van St. Jan de Deo inclusief voetstuk verplaatst van het Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen aan de Rijn naar de tuin van de Pastorie aan de Schoolstraat. Dit om plaats te maken bij het Gasthuis om een groter terras aan te leggen. In een eerder stadium werd de naam Gasthuis St. Jan de Deo al veranderd in Gasthuis Millingen. Aan het eind van de dag prijkte het beeld in de pastorietuin met de blik gericht op… het Gasthuis. Foto: Erik Hell (BD1 Media).