11 maart 2021

Koninklijke onderscheiding voor René Penning de Vries

René Penning de Vries en echtgenote Yvon. foto: Geert Timmer

Burgemeester Bruls heeft vanmiddag de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau aan René Penning de Vries uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een studio-opname zonder publiek met livestreaming in Pathé. De heer dr. Penning de Vries (66) was voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding voor zijn werkzaamheden binnen de wereld van high tech en in het bijzonder zijn bijdrage aan de landelijke ontwikkelingen en vernieuwing van de ICT. Mevrouw Yvon Penning de Vries speldde de Koninklijke onderscheiding op na de uitreiking door burgemeester Bruls. De heer Penning de Vries is na zijn studies MSC Physics (Radboud Universiteit) en PhD Device Physics (Universiteit Twente) werkzaam geweest in diverse research and development en project rollen in Eindhoven, Nijmegen, Frankrijk, USA en Singapore. Foto Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)

Vanaf 2001 was hij werkzaam bij Philips Semiconductors/NXP, een van Nederlands toonaangevende hightechbedrijven. Meer dan 15% van de omzet wordt jaarlijks besteed aan R&D (Research and Development). Als CTO was hij verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele R&D-functie in NXP, bestaande uit meer dan 5.000 hooggeschoolde R&D medewerkers: uitvinders en ontwikkelaars. Hij gaf sturing aan de R&D roadmap en maakte de belangrijkste strategische keuzes. Een hoogtepunt daarin is de ontwikkeling van de Near Field Communication technologie, dit bleek een uitvinding van wereldklasse: NFC wordt tegenwoordig overal toegepast en is bijvoorbeeld de technologie die het mogelijk maakt met een mobiele telefoon te betalen door deze op korte afstand (near field) van een betaalterminal te houden.

De heer Penning de Vries was als CTO lid van het Executive Management Team met ook een mede-sturende rol buiten het directe R&D terrein. De sterke technologische basis van NXP was voor private equity in 2006 de belangrijkste reden om NXP van Philips te kopen. De heer Penning de Vries speelde in het verkoopproces een cruciale rol voor het veiligstellen van de ontwikkelkracht van NXP voor de toekomst. De hoogwaardige werkgelegenheid van de vele duizenden R&D medewerkers werd hierdoor in stand gehouden.

Vanaf 2006 was hij ook Country Manager NXP Netherlands, waarbij hij zowel intern naar het personeel als extern het boegbeeld was van NXP in Nederland. De heer Penning de Vries heeft dit met verve gedaan en NXP in Nederland op de kaart gezet, van een grote onbekende naar een bedrijf dat ook daadwerkelijk gezien werd als een van de parels van de Nederlandse high tech ondernemingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de heer Penning de Vries vanaf 2014 tot 2020 als Boegbeeld ICT aangesteld. Hij werd het gezicht en trekker van het team bevordering ICT-innovatie op nationaal niveau. Bij bedrijven en overheden is veel meer aandacht en inzet gekomen om samen te werken met universiteiten en het hoger onderwijs bij het ontwikkelen en benutten van kennis over data, software, diensten en innovatieve ICT-toepassingen. Een lastige klus, omdat het ICT-veld zelf sterk versnipperd was en de focus van ICT-aanbieders sterk gericht was op korte termijn verdienvermogen.

De heer Penning de Vries zette zich, naast zijn rol als Boegbeeld ICT, ook in voor het verhelderen van de nationale spelregels voor publiek-private samenwerking bij onderzoek en innovatie, het ondersteunen van NWO bij het opstellen van het meerjarige Kennis- en Innovatieconvenant (2020-2022) en het agenderen en ontwikkelen van verschillende andere publiek-private samenwerkingsverbanden.

De heer Penning de Vries zet zich met passie in voor de toekomst van een innovatief Nederland. Hij toont leiderschap vanuit een oprechte interesse om inhoudelijk ingewikkelde en technologisch gedreven onderwerpen vroegtijdig te durven exploreren. Hij is in staat op een creatieve wijze ervoor te zorgen dat sleutelspelers met elkaar stappen zetten op weg naar nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden en concrete resultaten.

Binnen Health Valley functioneert/functioneerde de heer Penning de Vries al vanaf 2012 op diverse belangrijke posten. Hij doet dit op uitzonderlijke wijze: hij is in staat in het publiek-private domein bedrijven, wetenschap en overheden te verbinden, niet alleen op inhoud, maar door zijn inzet en betrokkenheid bij de mensen, ook op commitment. In diverse regionale en nationale rollen is hij voorzitter, commissaris en boegbeeld op het gebied van Health en High Tech. Health Valley is door zijn bijdragen nu Nederlands grootste, meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk. Zijn laatste functie als voorzitter legt de heer Penning de Vries nu aan het eind van het jaarlijkse Health Valley-event (10 en 11 maart) neer.