19 januari 2021

Gebouw Museum Het Valkhof wordt eigendom gemeente.

Gemeente Nijmegen koopt het gebouw van Museum Het Valkhof. Dit is de eerste stap om de verbouwing van Museum Het Valkhof in gang te zetten. De gemeente investeert in het gebouw voor de noodzakelijke renovatie zodat het museum zich verder kan ontwikkelen tot een publieksvriendelijk en boeiend museum. Met daarin nieuwe en onverwachte verbindingen tussen culturen, tijdvakken en kunstvormen. De gemeente koopt het gebouw voor 4,9 miljoen en het museum gaat huur betalen. In 2019 is afgesproken om 11 miljoen te investeren voor de verbouwing van het museumpand van Museum Het Valkhof-Kam aan het Kelfkensbos. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente eerst het gebouw aankoopt van het museum zodat de gemeente geld steekt in een pand dat haar eigendom is. De koop van het gebouw is kostendekkend. Dat betekent dat de kosten worden terugverdiend uit de huuropbrengsten.

Grote verbouwing. De € 11 miljoen voor de verbouwing van het Museum Het Valkhof is gebaseerd op het masterplan dat het museum in afstemming met de gemeente en de provincie Gelderland ontwikkelde. Daaruit blijkt dat voor de noodzakelijke renovaties en herinrichting van het pand een investering van € 14 miljoen nodig is. Het museum neemt de € 3 miljoen die nodig is voor de nieuwe museale inrichting voor haar rekening. Het masterplan vormt de basis voor een nieuwe koers en een nieuwe inrichting van het gebouw. Het museum beschikt over een unieke collectie beeldcultuur vanaf de oudheid tot en met de beeldende kunst van vandaag en morgen. Met de nieuwe koers zoekt Museum Het Valkhof naar onverwachte verbindingen tussen culturen, tijdvakken en kunstvormen. Boeiend en toegankelijk voor een breed en (inter)nationaal publiek. Daarnaast streeft het museum naar een natuurlijke en laagdrempelige aansluiting op de omgeving zodat het zich straks voor bezoekers als gastheer van het Valkhofkwartier kan manifesteren. 

De raad beslist binnenkort over de koop en het vrijgeven van de financiële middelen. Daarna volgt de keuze voor de architect voor de verbouwing en wordt het ontwerp opgesteld. Tegelijk komt er een ontwerp voor de museale herinrichting. In 2022 volgt naar verwachting de aanbesteding van de verbouwing en later dat jaar start dan de verbouwing. Tijdens de verbouwing, die een kleine 2 jaar gaat duren, zal Museum Het Valkhof elders in de stad de programmering voortzetten. Hiervoor is een plan in de maak. 

Samenhang met verbouwing archeologisch depot en ‘Museum Kam’. De verbouwing van Museum Het Valkhof op het Kelfkensbos past in een serie van verbouwingen waarbij de condities voor de zorg voor archeologische vondsten, objecten van Nijmeegse en Gelderse geschiedenis en kunst op orde worden gebracht. Ook het pand ‘Museum Kam’ wordt vanaf voorjaar 2021 verbouwd en gerestaureerd en de archeologische depots van gemeente en provincie komen samen op 1 locatie aan de Nieuwe Dukenburgseweg. De bijzondere historie van provincie en stad vraagt erom om verteld, bestudeerd en gezien te worden. De gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Museum Het Valkhof zorgen met de renovaties van de drie gebouwen dat behoud, studie en presentatie van het (archeologisch) erfgoed steviger aan elkaar gekoppeld worden.