22 januari 2021

Fusie lokale partijen in de polder een feit!

Samen staan we sterker! De lokale politieke partijen GJS (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen), Polderbreed en Voor Berg en Dal fuseren. Dat hebben de leden van de drie partijen op de valreep van 2020 besloten. De partijen zullen in 2022 als één politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Berg en Dal. De gemeenteraad van Berg en Dal bestaat voor het grootste deel uit lokale partijen; 6 op een totaal van 11 partijen. ‘Het grote aantal lokale partijen in de raad komt nog uit de tijd van vóór de fusie van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek’, zegt Alex ten Westeneind, fractievoorzitter van GJS in Millingen. Elke voormalige gemeente had zijn eigen lokale partijen die deel werden van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Het gevolg is veel kleine lokale partijen. Dit kan efficiënter en beter, want iedere partij neemt beslissingen die alle burgers van de gemeente aangaan. ‘Na de vorige verkiezingen gaven veel kiezers bij ‘hun’ partij aan dat zij deze versplintering niet wenselijk vinden’, aldus Alex. (lees hieronder verder). zie artikel de Gelderlander

De nieuwe partij heeft nog geen naam. Bent u creatief en heeft u een goed idee? Wij zijn benieuwd. Laat het ons weten. Altijd al mee willen denken en praten over de toekomst van onze gemeente? Nieuw talent is altijd welkom. Kom erbij!  Vragen over de fusie, ideeën of mee willen doen? Meldt u zich bij: a.t.westeneind@bergendal.nl , r.barber@bergendal.nl   t.d.jong@bergendal.nl

    

Krachtenbundeling

 ‘Het werk als raadslid is intensiever geworden door de fusie tot één grote gemeente’, geeft Ria Barber aan. Ria is fractievoorzitter van Polderbreed. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat de gemeente nu ook zorgtaken heeft voor ouderen en bijvoorbeeld jeugdigen. ‘We hebben ervaren dat we als lokale partijen veelal hetzelfde denken over onderwerpen zoals de zorg en het verenigingsleven’, zegt Ria. Door de krachten van drie lokale partijen te bundelen kunnen we kennis delen en taken verdelen.  De raadsvergaderingen duren nu lang, mede omdat iedere partij zijn eigen zegje over een onderwerp wil doen. Ria: ‘We voelen ons verantwoordelijk voor een goed bestuur van onze gemeente en deze fusie draagt daaraan bij.  Samen staan we sterker en kunnen we een stevige vuist maken voor de belangen van onze kiezers’.

    Toekomst

Toon de Jong van de fractie Voor Berg en Dal: ‘We hebben het afgelopen jaar veel met elkaar gesproken over de toekomst. Als lokale partijen hebben we veel dezelfde doelen: voldoende woningen voor onze inwoners, bijdragen aan het klimaatprobleem, behoud van ons landschap en monumenten. En bovenal: een sterk verenigingsleven, dat verbindt en houdt de dorpen van onze gemeente leefbaar’. Natuurlijk zijn er ook verschillen. We hebben allemaal onze eigen achtergrond en partijcultuur.  ‘Maar, er is een hoge bereidheid om elkaar te versterken, verschillen te overbruggen en toch herkenbaar te blijven voor de inwoners die altijd op ons stemden; dat waren vooral inwoners van Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen’, benadrukt Toon.      

Nieuwe partij

De komende tijd wordt een interim-bestuur opgericht, dat de fusie verder begeleidt.