16 december 2020

Gescheiden inzameling in de regio Nijmegen succesvol dankzij inzet van inwoners

Persbericht: Afvalscheiding blijft belangrijk.  Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin heeft. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen en Dar willen samen voorkomen dat inwoners op basis van dit soort berichten verkeerde conclusies trekken. Want het tegendeel is waar. Afval scheiden is en blijft heel belangrijk omdat door goed scheiden, afval als grondstof gebruikt kan worden voor nieuwe producten. In de regio Nijmegen zijn inwoners ook goed in afval scheiden. Deze gemeenten en Dar bedanken hiervoor graag alle inwoners. Ze hopen dat ook in 2021 inwoners hun best blijven doen om afval zo goed als mogelijk te scheiden.  Ook is de kwaliteit van gescheiden afval belangrijk en krijgt dit in 2021 extra aandacht. Nu de trend naar meer afvalscheiding en minder restafval is ingezet, is de volgende stap het verbeteren van de kwaliteit van gescheiden afval van inwoners. Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer worden verbrand. Dat alle ingezamelde materialen weer opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Door goed afval te scheiden doen inwoners uit de regio Nijmegen nu al een zeer belangrijke bijdrage. Hoe beter het afval gescheiden is, dat Dar bij inwoners thuis ophaalt of dat inwoners naar containers en milieustraten brengen is, hoe beter ze gerecycled kunnen worden. Samen voor meer hergebruik van grondstoffen.Twijfel over wat in welke bak of zak mag?
Kijk op digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app bij de afvalwegwijzer.