2 november 2020

Informatie over preventieve maatregelen voor wolvenschade

Arnhem, 2 november 2020.Beste veehouder in de Ooijpolder. Twee schapenhouders in de Ooijpolder zijn de afgelopen week geconfronteerd met aanvallen op hun schapen. De aanvallen kunnen zijn uitgevoerd door een wolf, het is ook mogelijk dat een goudjakhals of een hond de dader is. BIJ12 zal binnen enkele weken uitsluitsel geven op basis van het DNA-onderzoek. Op diverse locaties in de omringende natuurgebieden hangen wildcamera’s. Er zijn nog geen waarnemingen van wolven gemeld. Het is nog onduidelijk of een wolf of een goudjakhals zich in de regio van de Ooijpolder ophoudt. Het is ook mogelijk dat het dier alweer is doorgelopen. Op dit moment is het te vroeg om vergaande conclusies te trekken. Zodra er meer bekend is qua waarnemingen deelt Wolven in Nederland de actuele stand van zaken.  Vrijdag 30 oktober is door de wolvencommissie online gesproken over de recente aanvallen met enkele schapenhouders en betrokkenen. De wolvencommissie is in 2019 ingesteld door de Provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten. De commissie wil dierhouders informeren over schadepreventiemaatregelen. Wilbert Verriet, schapenhouder in de Ooijpolder, is bereid om aanspreekpunt te zijn voor schapenhouders in het gebied. Hij heeft een WhatsApp-groep gemaakt. Zijn contactgegevens: 06-20744645 / wilbertverriet@hotmail.com  Lees hieronder verder

Wat te doen? Het nemen van preventiemaatregelen houdt predators – wolf, goudjakhals en hond – op afstand en zal de schade aan levende have beperken. Hoe eerder en hoe meer dierhouders maatregelen nemen om predators buiten te houden, hoe beter. De focus ligt in eerste instantie op het beveiligen van schapen en geiten. 

 1. Ophokken van vee in nachthok/kraal

Het ’s nachts ophokken van vee is een zekere en betrouwbare maatregel om predatie te voorkomen. 

 1. Faunaschade Preventie Kit Wolven
  De ‘Faunaschade Preventie Kit Wolven’ van BIJ12 laat zien met welke preventieve maatregelen u schade door wolven kunt voorkomen of beperken. 
 1. Voldoe aan de wolfwerende eisen voor de afrastering

Deze eisen waarborgen onder normale omstandigheden dat de afrastering voldoende preventief werkt en een wolf van het vee binnen de afrastering afhoudt. Zie hiervoor ook het factsheet in de bijlage.

 • De elektrische spanning op de stroomdraden bedraagt minimaal 4500 volt (4,5 kilo volt – 4,5 kV).
 • De impulsenergie van het schrikdraadapparaat is minimaal 1,5 joule. Om overal voldoende spanning op de draden te houden kan bij grotere weiden een hogere impulsenergie nodig zijn. 
 • De afstand van de onderste draad tot de grond is maximaal 20 cm en van de bovenste draad tot de grond is 120 cm.
 • De veelgebruikte flexinetten van 90 cm hoogte voldoen niet aan de BIJ12-norm (120 cm), maar bieden wel een goede basisbescherming, mits strak en stabiel opgesteld en met voldoende spanning. Eventueel kan een extra draad op 120 cm bovenlangs worden geplaatst.
 • De afstand van de onderste draad tot de grond is maximaal 20 cm.
 • Voor toegangspoorten gelden dezelfde eisen als voor de afrastering zelf.
 • Er is geen opstapmogelijkheid hoger dan 30 cm buiten de afrastering binnen een afstand van 2 meter.
 • Deze informatie is online beschikbaar via deze link.

 

 1. Noodnetten beschikbaar. Een verplaatsbare afrastering met flexinetten is een goed toepasbare en effectieve methode om predators van landbouwpercelen te weren. Er zijn noodnetten van 120 cm in omloop, die door de provincie Gelderland en schapenhouders in andere getroffen gebieden in bruikleen beschikbaar worden gesteld. Aanvraag noodnetten: wolvencommissie@gelderland.nl / 026 3598568

 

Wat te doen bij schade. Mocht er onverhoopt een (vermoedelijke) aanval door een wolf plaatsvinden op uw landbouwdieren, dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Dit kan bij BIJ12 op nummer 085-4862222 of bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland.
Let op! Dek het kadaver goed af, laat het niet nat worden, zodat er goed DNA afgenomen kan worden.  

Provincie Gelderland. De wolf en de goudjakhals zijn beschermde diersoorten. Provincie Gelderland heeft de taak om beschermde diersoorten te beschermen. De provincie vergoedt schade door wolven aan vee. Er is nog geen vergoedingsregeling voor schade veroorzaakt door de goudjakhals. De provincie vergoedt binnen het vastgestelde leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf. De Ooijpolder valt buiten het vastgestelde leefgebied. Mocht het gaan om schade veroorzaakt door wolf of goudjakhals dan vraagt het om uitlegbaar maatwerk. 

De wolvencommissie bespreekt 2 november de situatie in de Ooijpolder.

 

Aanmelden nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via wolvencommissie@gelderland.nl . De wolvencommissie respecteert uw privacy conform de avg-richtlijnen. 

Demonstratie-opstelling. De wolvencommissie heeft een demonstratieopstelling staan bij de schaapskooi Epe-Heerde. Het toont de vijf soorten wolfwerende rasters die in aanmerking komen voor subsidie. Ze zijn vrij te bezichtigen en voorzien van een korte toelichting op een informatiebord. Er zijn twee soorten vaste en drie soorten verplaatsbare afrasteringen, met of zonder gaas, volgens dezelfde basisprincipes: een hoogte van 120 cm, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden en een spanning van minstens 4.500 Volt.  https://www.schaapskudde-epe-heerde.nl; Elburgerweg 33, 8181 EM Heerde. 

Betrokken partijen blijven alert op de ontwikkelingen in de Ooijpolder de komende periode, zodat waar nodig preventiemaatregelen kunnen worden opgeschaald. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de wolvencommissie via wolvencommissie@gelderland.nl. Met vriendelijke groet, Pieter van Geel.  Voorzitter van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland