2 november 2020

Jo van Driel-Teunissen uit Beek overleden.

Jo van Driel.

Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 1 november, ’s avonds, Jo van Driel-Teunissen uit Beek, op 95 jarige leeftijd is overleden. Jo van Driel, bekend van het vroegere café  de Gouden Leeuw naast het gemeentehuis in Beek, was al geruime tijd weduwe en woonde de laatste tijd in verzorgingshuis ’t Höfke te Beek.  Daar werd onlangs corona bij haar geconstateerd. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.