30 juni 2019

Liesje van Elteren-van Hemel overleden.

Lies van Elteren-van Hemel

Ons bereikte het droevige bericht dat na een kort ziekbed, Lies van Elteren-van Hemel uit Beek, afgelopen donderdag 27 juni, rustig is ingeslapen op een respectabele leeftijd van bijna 94 jaar. Liesje was een lieve, zorgzame vrouw, die altijd open stond voor andere mensen. Zij heeft aan de wieg  gestaan van het “Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek. Helaas kan ze de opening van het nieuwe museum in september niet meer mee maken. Een van haar liefhebberijen was ook het opknappen van oude boeken en daarvoor was ze lid van de boekbindersclub. Ze werd in 2010 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De afscheidsviering vindt plaats op dinsdag 2 juli om 14.00 uur in de Grote Bartholomaeuskerk te Beek, waarna ze begraven wordt op de begraafplaats achter de kerk.  Voorafgaand aan de viering in de kerk kan daar van 13.00 uur tot 13.45 uur persoonlijk afscheid worden genomen.