20 juni 2019

Dorpsagenda Leuth

Wethouder Annelies Visser bij dorpsagenda Leuth

Enthousiasme en bijval voor plannen Dorpsagenda Leuth Woensdagavond werd in De Vriendenkring het concept gepresenteerd voor de Dorpsagenda Laat Leuth Leven. De avond werd geopend door wethouder Annelies Visser die zichtbaar verrast was door de flinke opkomst en haar waardering uitsprak voor het werk dat door zo veel mensen was gedaan. Daarna vonden er negen korte presentaties plaats, die qua inhoud onder te brengen waren onder de noemer Groen, Ontmoetingen en Verkeer&Veiligheid. Na de pauze konden de mensen nog aanschuiven bij de verschillende thema-tafels, waar vragen konden worden gesteld en suggesties en ideeën konden worden ingebracht. Opvallend was het grote enthousiasme in de zaal en het feit dat de plannen veel bijval kregen van het aanwezige publiek. De werkgroep gaat nu aan de slag om te komen tot een definitieve Dorpsagenda, die in het najaar zal worden aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Berg en Dal. zie de Gelderlander.