18 juni 2019

Veteranen uit Berg en Dal aanwezig bij herdenkingen in de gemeente.

Onlangs is er door een aantal veteranen uit de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen om, op aangeven van de gemeente, samen te zoeken naar mogelijkheden waar jonge en oudere veteranen uit de gemeente elkaar kunnen ontmoeten, om zodoende gezamenlijk meer te kunnen spreken over hun ervaringen tijdens militaire uitzendingen. Dat het hier gaat om een breed scala van militaire uitzendingen bleek al snel toen duidelijk werd dat er zowel jongere alsook oudere militairen, woonachtig zijn in de gemeente. Van Indië en Korea tot aan Joegoslavië en Afghanistan, in de gemeente Berg en Dal zijn ruim 175 veteranen woonachtig. Een eerste samenkomst is nu gepland op zaterdag 14 september tijdens de taptoe welke gehouden zal worden in het centrum van Groesbeek t.g.v. 75 jaar Market Garden. Tijdens deze taptoe zullen de veteranen van de gemeente, vooraf samenkomen en ook na afloop van het evenement zal er de gelegenheid zijn om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje in het gemeentehuis. Op 18 september zal er op de Wylerbaan, op landgoed Den Heuvel, een grootscheepse luchtlanding zijn van ruim 1000 militairen ter nagedachtenis aan de periode van 75 jaar Market Garden. Ook dan is er voor de veteranen een samenkomst gepland op landgoed Den Heuvel tijdens dit evenement. De organisatie wil met deze bijeenkomsten de veteranen meer met elkaar in contact brengen binnen de gemeente en op gepaste evenementen en bijeenkomsten hun de aandacht doen toekomen die zij verdienen.