5 februari 2019

GEA-lezing: Sardinië in de Bastei

Op dinsdag 12 februari geeft Paul van Olm in De Bastei een lezing over de geologie van het eiland Sardinië. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen van de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA). De lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 3,50.

In de lezing over het schitterende eiland Sardinië komt niet alleen de geologie aan bod, maar ook de prehistorie en de jongere geschiedenis. Geologisch heeft Sardinië heel veel te bieden: zeer oude gesteenten met fossielen zoals stromatolieten en trilobieten, maar ook mineralen zoals zilver, koper, zink, tin en lood.

Al in de Romeinse tijd werd er mijnbouw ontwikkeld, die tot na de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan. De talloze mijnen zijn nu een toeristische attractie geworden. In de jongere gesteenten komen beroemde grotten voor. Daarnaast zie je de bewegingen van de aardkorst terug in lava-afzettingen.

Tenslotte wordt ingegaan op de geschiedenis van de speciale eilandfauna (o.a. de fluithaas) en van de trotse Nuraghen, de oorspronkelijke bewoners die jarenlang de Romeinen buiten de deur wisten te houden.

De ingang deze avond is aan de Waalkade 83, dus niet via het entreegebouw aan de Lange Baan. Graag contant betalen bij binnenkomst.