27 maart 2018

Nieuws van de Voetbal Academie Millingen (VAM)

Millingen aan de Rijn: De VAM is inmiddels aan zijn 4e seizoen bezig. De VAM staat voor beter voetbal, plezier in voetbal en maatschappelijk betrokken voetbal. De VAM wordt vooral mogelijk gemaakt door de financiële steun van de leden van de Club van 200. De VAM verzorgt op zondagmorgen techniek en motoriek training aan onze talenten van SC Millingen, maar ook van VVLK, SVO en Wyler/Zyfflich (Duitsland). Deze training staat onder leiding van onze hoofdtrainer Martin de Winkel, die de deelnemers op een leuke manier weet te stimuleren en uit te dagen. Dit is de VAM Talento. 

Sinds vorig seizoen hebben wij met Paul Hanssen een keeperstrainer, die op zondagmorgen VAM Keepersschool verzorgt. Zo’n 10 keepers van SC Millingen en SVO werken hier aan hun techniek en motoriek op keepersgebied.
Verder organiseert VAM Football & Friends al enkele jaren clinics tijdens de vakanties van onze jeugd. Per seizoen wordt er 3 x een leuke dag georganiseerd, waarbij onze leden worden uitgenodigd om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Doel is plezier en om nieuwe leden te werven door hen kennis te laten maken met onze mooie vereniging. 
Voor de meiden hebben wij speciale aandacht en organiseren voor hen een Vriendinnendag m.m.v. 
de profs van Achilles’29 dames. Deze zal in Mei van dit jaar plaatsvinden en jaarlijks terugkeren.

Nieuw sinds dit seizoen is VAM Skills & Fun. André Creemers uit Beek, die reeds onze jeugd trucjes leerde in de Duffelt, is opgenomen in het VAM-team en leert onze jeugd Skills (trucjes) op een leuke en stimulerende manier. Deze training is vooral bedoeld als alternatief voor VAM Talento en voor de meer recreatieve spelers.
Omdat maatschappelijke betrokkenheid een goed en wenselijk gegeven is vanuit onze mooie en gezonde vereniging, zijn we een paar nieuwe projecten gestart. 
De gemeente Berg en Dal kon onze plannen waarderen en stelde een mooie subsidie beschikbaar voor het jaar 2017. Wij hopen de gemeente te overtuigen, dat zij dat ook voor 2018 en de verdere toekomst zullen blijven doen.

De nieuwe projecten zijn als volgt:

Woensdagmiddag voetbal
Vanaf woensdag 4 april 2018 starten wij met dit project. Doelgroep is kinderen van groep 3 t/m 8, jongens, meisjes, leden en niet-leden. Het doel is sportstimulatie, extra trainingsmogelijkheid voor de jeugd, die slechts 1 x per week kan trainen en het werven van nieuwe leden. 
De training staat onder leiding van Jesse van Deelen, die ook is openomen in het VAM-team. 
De training start om 13.15 uur en eindigt om 15.15 uur. 
Voor informatie kunt u mailen naar vam@scmillingen.nl.

VAM Walking Football & More
Vanaf medio 2018 starten wij met dit project. Walking Football is voetballen zonder hardlopen en bedoeld voor de vitale oudere, vanaf circa 55 jaar. Daar sporten met vitale ouderen een leuke, maar ook serieuze zaak is gelet op de gezondheid, vergt dit een grondige voorbereiding. 
Vanuit de gemeente Berg en Dal en de GGZ worden wij hierin bijgestaan. Tevens maken wij gebruik van de expertise van reeds lopende projecten van Walking Football bij NEC en Juliana.

Binnenkort zal een infoavond georganiseerd worden, waarbij uitleg zal worden gegeven over het spel, maar ook de belangen van het bewegen en met name het verantwoord bewegen. Daarna zal een fitheidstest worden gepland voor de geïnteresseerden en krijgt men advies m.b.t. hun deelname. Aansluitend zal in de weken daarna de start van het Walking Football plaatsvinden. Naast het Walking Football willen wij ook alternatieven aanbieden zoals Bootcamp, Sportief wandelen, Nordic Walking. Het kan ook maar zo zijn, dat we geregeld afwisselen in de verschillende opties. Veel zal afhangen van de deelnemers en hun behoefte, zo ook de dag en tijdstip van deze bezigheid. 
Jesse van Deelen is ook hier onze begeleider en zal zich de komende tijd met hulp van de gemeentelijke sportcoaches verdiepen in het sporten met ouderen. Tevens zal Jesse hier een opleiding voor gaan volgen, welke is aangeboden door onze gemeente. Binnenkort volgt meer informatie over de infoavond en verdere planning.

Mocht u dit lezen, spreekt het u aan en zou u wellicht in de organisatie willen participeren, dan kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Marc-Jan Schenning, VAM coördinator. 
Zijn nummer is 06-14992849 of u kunt mailen naar vam@scmillingen.nl

Tot zover nieuws van de VAM.! 
Speciale dank gaat uit naar de leden van de Club van 200 en de gemeente Berg en Dal voor hun financiële steun.

Met sportieve groet,
Marc-Jan Schenning, 
VAM Coördinator