17 februari 2017

Annie Mahler-van der Venne overleden

Op donderdag 16 februari, is op 89 jarige leeftijd, Annie Mahler-van der Venne uit Leuth overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen en verdere  familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.