14 februari 2017

Uit de gemeenteraad van 2 februari Berg en Dal

De gemeenteraad stond allereerst stil bij het overlijden van de heer Jan Poelen. Mevrouw Ten Doesschate haalde mooie herinneringen op. Hierna volgde 1 minuut stilte. Jan was het langst zittende raadslid en dus de nestor van de raad. Die eer heeft nu mevrouw Ten Doesschate.

Het onderwerp verkeer stond ook op de agenda. De raad werd gevraagd een visie vast te stellen om zodoende alle verkeer in goede banen te leiden. De discussie ging over de uitgangspunten. Willen we nieuwe wegen of wegen afsluiten voor auto’s? Op welke wegen heeft de fietser voorrang? Hoe voorkomen we teveel verkeer in het centrum of op zondagen op de dijken? Discussiepunt was vooral de spreiding van het verkeer in het centrum. Mag het verkeer alleen via de Dorpsstraat of ook via Houtlaan en Wisselpad door het centrum? Over alledrie de wegen was het voorstel van het college. De raad was verdeeld, maar de meerderheid ging hierin mee.

Het college stelde voor een proef te nemen met de stoplichten in het centrum: veel vaker de stoplichten op knipperen zetten en dan vooral buiten de spits en schooltijden. Een groot deel van de raad zag daarin niets omdat de gevolgen ook zonder proef te bedenken zijn. Auto’s gaan harder rijden, wat gevaar oplevert voor fietsers en wandelaars. Automobilisten kunnen veel sneller door het centrum rijden dan via de Nieuwe Drulseweg en Hulsbeek. Dus meer autoverkeer in het centrum is de angst. Uiteindelijk gaf de meerderheid van de raad het college toch het voordeel van de twijfel en gaat de proef door. Wordt vervolgd binnenkort.

 Spoorlijn

Ook sprak de raad kort over de spoorlijn. Is een tramverbinding Kleef – Nijmegen via Groesbeek nog steeds wenselijk? De meerderheid beantwoordde deze vraag met ja. Overigens zijn er nog vele hindernissen te overwinnen voordat het zover is.

Overige besluiten

De overige besluiten van de raad vergden weinig discussie. Een Energievisie werd vastgesteld. Doel: minder gebruik van oude energiebronnen en meer gebruik van duurzame alternatieven. Een belangrijke manier om dit te bereiken is bewuster omgaan met energie. Daarom komt er meer voorlichting voor inwoners en bedrijven. Dat zijn de grootste gebruikers en daar is dan ook de meeste besparing te bereiken.

Ook de uitgangspunten voor armoedebestrijding stelde de raad vast. En bestemmingsplannen voor Grafwegen 1a en Hezelstraat 10.

Meer informatie

Op de website van de gemeente vindt u de vergaderstukken van de raad. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen of terugzien. U kunt de raadsstukken ook inzien via de app Politiek Portaal in de app.store (kies voor Berg en Dal). U kunt de raadsvergaderingen ook live volgen via omroep Berg en Dal.

De griffier, Jan van Workum