16 juni 2016

Buiigheid terug in Nederland en landen om ons heen

Bericht van Waterpeilen.nl.  Na een aantal droge dagen is de buiigheid weer terug in ons land. Opnieuw liggen er lage drukgebieden in de buurt, het is nu echter een stuk koeler dan vorige week omdat de wind uit westelijke richtingen komt. De neerslagintensiteit is er nauwelijks minder door, want gisteren waren er weer plaatsen waar 3, 4 of zelfs 5 cm neerslag viel en weer waren het vooral de steden die er onder te leiden hadden. De komende 3 tot 4 dagen houden we dit weer, met kans op zware buien. Een andere verandering tov vorige week is dat nu het noorden van het land volop mee doet. Daar was tot nu toe veel minder regen gevallen dan in het zuidoosten. Zo viel in Midden Limburg sinds begin mei op sommige plaatsen al meer dan 25 cm neerslag, terwijl op Ameland nog maar 3 cm is gevallen. De dalende lijn van de Rijn is vandaag (dinsdag) weer gestopt. Voor in Zuid Duitsland en Zwitserland hield de buiigheid de afgelopen dagen aan en dat leverde voldoende water op om de Rijn weer te laten stijgen. Dit extra water heeft gisteren Nederland bereikt en Lobith is vanaf de huidige stand van ca 11,5 m opnieuw gaan stijgen. Op grond van de hoeveelheid water die nu onderweg is gaat de waterstand deze week stijgen tot wederom boven de 12 meter. Ik verwacht op woensdag dat de 12 meter wordt bereikt en in de loop van donderdag ca 12,25.

DSC_2565 Waal hoogwater naam

Omdat er ook stroomafwaarts langs de Rijn nu weer flink wat neerslag valt en ook de Moezel weer is gaan stijgen is het niet uitgesloten dat de waterstand aan het eind van de week of in het weekend nog wat verder op zal lopen.  Een echt zomerhoogwater van 13 meter of meer verwacht ik niet, omdat er vanaf het weekend weer een droge periode aanbreekt, zodat de situatie wat kan ontspannen. Door de langdurige hoge waterstanden staan de oevers en de laagste delen van de uiterwaarden langs de Rijntakken in Nederland al enige tijd onder water. Dat gebeurt niet vaak in deze tijd van het jaar en voor de vegetaties die er groeien is dit het jaar dat het verschil wordt gemaakt. Soorten die de afgelopen jaren zijn gekiemd en die er niet tegen kunnen dat ze langdurig in het groeiseizoen onder staan, leggen u het loodje. De soorten die daar wel tegen opgewassen zijn, blijven dan over en zij hebben dan weer de ruimte om zich uit te breiden.

donderdag 16 juni 2016

Einde zeer natte periode lijkt in zicht

Voor het eerst sinds 3 weken lijken de weerkaarten een ander scenario voor Nederland en het stroomgebied van Rijn en Maas in petto te hebben. Nog twee à drie dagen bevinden we ons onder de invloed van een lage drukgebied boven Europa, maar vanaf het weekend breekt een langere periode aan dat een hoge drukgebied de dienst uit gaat maken. Er komt dan een einde aan de reeksen van zware buien (op een enkele lokale bui na) en ook de rivieren kunnen dan eindelijk gaan zakken. Maar voorlopig komt er nog wel veel water aan.

Rijn stijgt tot 12,35 bij Lobith of nog iets hoger

De Rijn is gisteren weer door de 12 m grens heen gegaan en stijgt de komende 3 tot 4 dagen nog heel langzaam verder. Op grond van het water dat nu onderweg is verwacht ik zondag een stand van ca 12,35 m bij Lobith. Dat is ongeveer 10 cm lager dan de piek van 2 weken terug.

Maar het zou nog wat hoger kunen komen. Vandaag en morgen staan namelijk flinke buien op het programma voor het noordelijk deel van het stroomgebied van de Rijn en dat zou voor een nog iets hogere stand kunnen zorgen. Deze neerslag zorgt dan in de Moezel en een aantal kleine zijrivieren tussen Koblenz en de NL grens voor extra aanvoer. Het blijft dus nog even afwachten wat er vandaag en morgen daar aan neerslag valt, meer meer dan een paar decimeter extra levert dat niet op.

Door het verwachtte droge weer zal dan vanaf begin volgende week de waterstand eindelijk gaan dalen en kunnen de ondergelopen delen van de uiterwaarden voor het eerst in ruim twee weken weer droogvallen. Hoe ver de daling doorzet en of dit een overgang is naar meer gewoon waterstandsverloop is nu nog niet te zeggen.

Maas schommelt rond 500 m3/s; morgen mogelijk iets meer

De dalende lijn die de Maas tot en met het weekend had ingezet, is sinds maandag gestokt bij 500 m3/s en schommelt nu al een paar dagen rond die afvoer.  De buien in het stroomgebied zorgen voor juist genoeg water om deze hoge afvoer in stand te houden.

In de grafiek hiernaast is te zien hoe de afvoer van Borgharen van 2016 zich verhoudt tot tot het gemiddelde en tot de hoogste en laagste waarden sinds 1911. In februari waren er enkele hoogwaterpieken, waarna de Maas tot eind mei netjes daalde rond het gemiddelde. Sinds de extreme buien op 30 mei is daar verandering in gekomen en al 2 weken lang zijn de afvoeren van dit jaar de hoogste die sinds 1911 zijn opgetreden. Het zijn dan wel dagrecords, maar ze springen er niet echt uit. De hoge waarden van nu passen nog steeds in het verloop van de maxima door het jaar heen zoals ze sinds 1911 zijn opgetreden. We hebben dan ook niet te maken met een situatie zoals in juli 1980, toen de Maas met 2000 m3/s echt uitzonderlijk hoog was voor de tijd van het jaar. Wel uitzonderlijk dit jaar is dat nu al 14 dagen op rij het dagmaximum wordt verbroken.

De komende 2 tot 3 dagen kunnen nog steeds nieuwe dagrecords worden verbroken, want de afvoer blijft nog even hoog. Vandaag en morgen wordt in de Ardennen nog een keer flinke buien verwacht en dat kan in De Maas dan weer voor een kleine stijging zorgen. 600 m3/s is dan weer mogelijk. Vanaf het weekend wordt het ook in het stroomgebied van de Maas droog en begin volgende week zal de afvoer bij Borg