11 december 2015

Groesbeek vergoedt volledige frictiekosten omroepfusie Berg en Dal

Omroep_Berg_en_Dal_logo1-DGBDankzij een gedetailleerde nadere toelichting wil de gemeente Groesbeek het door de lokale omroep gevraagde bedrag aan frictiekosten alsnog toekennen. Dat heeft het college dinsdag besloten en is door burgemeester Slinkman vanmiddag aan het omroepbestuur medegedeeld. De toekenning moet in januari door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Vóór de herindeling was er zowel in Groesbeek als in Millingen een omroep. Voormalig burgemeester Keereweer heeft de fusie van de twee omroepen sterk bepleit. Daarbij heeft hij toegezegd de kosten die met de fusie gepaard gaan –zogenaamde frictiekosten– te zullen vergoeden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten om te komen tot één werkbaar systeem voor kabelkrant en radioautomatisering.

Omroep en gemeente hebben de afgelopen periode discussie gevoerd over de hoogte van de frictiekosten. Voor de gemeente was van een aantal opgevoerde posten in eerste instantie niet inzichtelijk of ze een oorzakelijk verband hadden met de fusie. Na onderbouwing door de omroep is het college nu alsnog akkoord. Voorzitter Jan Verbeet: “Ik ben erg blij dat we het samen eens zijn geworden. We kunnen nu weer vooruit kijken en met onze vrijwilligers gaan bouwen aan de nieuwe omroep.” De gemeente draagt maximaal € 50.562,= bij, verdeeld over een aantal posten. Maar de omroep krijgt uiteindelijk alleen de werkelijk gemaakte (op basis van overlegde facturen) kosten vergoed. Ook burgemeester Slinkman is tevreden met de uitkomst: “We dragen de omroep een warm hart toe. Met deze bijdrage is de omroep nog niet uit het zware weer, maar er is wel een mooie vertrekpositie om er de komende jaren iets moois van te gaan maken.” Het college heeft zorgen over de financiële toekomst van de omroep en heeft met de omroep afgesproken dat het bestuur op korte termijn een plan van aanpak maakt. De gemeente betaalt de omroep jaarlijks een bedrag per huishouden dat de aanbevolen richtlijn overschrijdt. Een verdere financiële ondersteuning door de gemeente ligt voor het college daarom niet voor de hand. De omroep wil mede hierom breder inzetten op het verhogen van de inkomsten.