17 juli 2015

Wethouder Tiemens opent de nieuwe fietstunnel bij station Lent .

Op donderdag 16 juli vond de opening plaats van de fietsers- en voetgangerstunnel in Lent die het Hertog Eduardplein voor station Nijmegen Lent met de Laauwikstraat verbindt. In de ochtendspits bood wethouder Mobiliteit Harriët Tiemens passerende fietsers en voetgangers ter gelegenheid van de opening een zakje krentenbollen aan. De tunnel heeft een typisch Lents karakter; aan de binnenzijde van de tunnel zijn in het beton afbeeldingen verwerkt van historisch Lent. Inwoners van Lent konden zelf beeldmateriaal aanleveren. In de komende weken wordt de tunnel verder afgebouwd. De oplevering staat gepland in het najaar. Dan is ook de Laauwikstraat tot aan de Lentse Schoolstraat geheel heringericht. Aannemer Van Boekel Zeeland realiseert de tunnel. Dankzij de nieuwe tunnel kunnen fietsers en voetgangers veilig en snel van de ene naar de andere kant van de Prins Mauritssingel. Sinds de sluiting van de Lentse Lus waren zij aangewezen op een oversteekplaats met verkeerslichten. De tunnel maakt onderdeel uit van het RijnWaalpad, de snelfietsroute van Arnhem naar Nijmegen vv.
De fietsers- en voetgangerstunnel in Lent is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen.  Na de opening ( wat eigenlijk geen officiële daad was) volgde nog een bijeenkomst met de wethouder en betrokken instanties in “Het Witte Huis”.  zie de foto’s.DSC_8805 wethouder Thieme naam