7 juli 2015

St. Teresa van Avila

Het begin van de studieweek Mystiek, gewijd aan de heilige Teresa van Avila, werd 6 juli opgeluisterd met de aanbieding van een geschilderd portret van deze mystica.  Namens het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen heeft dr. Hein Blommestijn dit portret aangeboden aan zuster Lucia van Steensel, karmelietes te Arnhem.  St. Teresa van Avila, ook wel bekend als de Heilige Teresa van Jezus, was de stichteres van de orde der Ongeschoeide Karmelieten.  Het kunstwerk is, in opdracht van het TBI, via het Atelier Uit de Kunst, Druten, vervaardigd door de kunstenares Mariska Maes. Foto’s: Frans Bootsma
2015-07-06 Titus Brandsma Instituut 002naam (Large) 2015-07-06 Titus Brandsma Instituut 012 naam (Large)